zaterdag 3 december 2016

Cultural Diversity - Global Collaboration

Inspired by friend, SMART Exemplary Educator & Google Certified Innovator Danesa Menge from California, USA and her class last year about cultural diversity, where they need a hand from my students with information about Anne Frank I was wanted to do more with this particular topic. With my global citizenship class I decided that they would create a SMART amp workspace for classes from abroad sharing information about our cultural diversity and cultural heritage. On the Global Collaboration G+ Group I made a call for teachers that would like to collaborate with my students. Within a day teachers from South-Korea, Czech Republic, Chile and several parts from the USA responded. Very powerful.
At the time that I'm creating this blog, classes from different parts of the world are adding content about their cultural diversity to the SMART amp workspace and are learning from others. To be continued ...

Seoul, South Korea

Oakdale, CA

woensdag 30 november 2016

Verschillende soorten toerisme in Zuidoost-Azië

Klas 2-vmbo zou eigenlijk een aardrijkskundetoets krijgen over de verschillende vormen van toerisme in Zuidoost-Azië, maar voor m'n gevoel was de klas daar nog niet klaar voor en konden ze na de praktische opdracht wel wat extra oefening gebruiken. Bij de praktische opdracht (die ik had vormgegeven m.b.v. wikiwijsmaken) hebben de leerlingen zich in kleine groepjes moeten verdiepen in de complementariteit van een Zuidoost-Aziatisch vakantieland en moesten ze een reisprogramma voor zes dagen maken, waarbij de toerist een goed beeld kreeg van de cultuur, het landschap en het klimaat van het betreffende land.


Tussen de verschillende arrangementen van de stercollecties van VO-Content vond ik een module over toerisme. Die heb ik vervolgens gekopieerd naar m'n eigen wikiwijs maken account en heb die aangepast aan de opdracht voor klas 2-vmbo en deze als link klaargezet in Google Classroom. Als eindopdracht moesten de leerlingen nu van elke soort toerisme + de complementariteit van de vakantiebestemming Zuidoost-Azië een collage maken in SMART amp. Aldaar had ik al een zgn. workspace klaar gezet en gedeeld met de leerlingen uit de groepjes. Genoeg te doen voor twee lessen en ik denk dat ze beter voorbereid zijn voor de toets over toerisme in Azië ... misschien maak ik er wel een formatieve toets van. 😉

Online les Nederlanders met als vakantiebestemming Zuidoost-Azië.

woensdag 2 november 2016

Google Mobile Bootcamp Sweden - Stockholm (part II)

Today was a very good day at the Google Mobile Bootcamp at Bromma Folkhögskola near Stockholm. I was very pleased with my sessions about Google Classroom and could tell that the attendees were happy with me sharing workarounds in Google Classroom. And due to the fact that I did this session twice today helpt me to understand and work even better with this application. Some new things and creative ideas came along, whilst sharing and discussing Google Classroom with the Swedish teachers. Can’t wait to start with this in the new period with my classes and share new ideas with the teachers in my school.

My last session was level two Certfied Educator about Blogger, Calendar (and the sharing settings) Forms and My Maps. With the help of the attendants I was able to show them how to create a form real quickly and have the content imported as a layer in My Maps, which showed the places where the teachers lived. Amazing tool. And we discussed about other pedagical values of the Google Forms and My Maps applicactions within the Google Apps for Education domain.

At the end of the day I shared the awesome workaround of the in only in gafe running collaborative tool SMARTamp, by showing the teachers workspaces that my students did create earlier this year.
Now I need to start processing on doing Google Bootcamps with EdTechTeam in the Netherlands.

dinsdag 1 november 2016

Bootcamp Google Apps for Education - Gothenburg (part I)

Traveled to Gothenburg, Sweden to show and share my experiences with Google Apps for Education; in particular the focus on Level 2 of the certification program. Which contains applications like blogger, Google sites, adding annotations to a YouTube video, my maps, creating forms, sharing options of Google Calendar, sharing files and documents. All in favor to work smart and focus on the three C’s: collaboration, communication and creation.
Bit too technical if you ask me, but a good way to prepare for the final exams to become a certified Google Educator Level 1 and/or two. From my opinion teachers shouldn’t worry or bother about the technical background of certain applications. Google Classroom does a real good job by being a portal for all those background technical stuff and makes it easy for students to gain access to certain folders and files and a platform is created where students can collaborate together on different tasks and assessments.
So I’ve shared a lot of stuff about Google Classroom: adding students, students’ rights, Classroom stream, reposting assignments, collaboration, adding teachers and the more pedagogical value of the use of Google Classroom. I do hope that the attendants did learn something from my sessions today and I wish them all the luck acing those Google Educator Exams.
At the Demo-Slam I shared the SMARTamp application: cloud based collaborative software, which only runs on a Google Apps for Education domain and can even be shared cross domain. I shared two workspaces created by my students and one created by my and Danesa Jepson (#smartee from CA) her students as a collaborative project.

Me and my colleague that I brought with me were very fond of this bootcamp idea and thought of the idea to organize such a thing for the students in our school. We will try to do that in our school. Will keep you updated.

zaterdag 22 oktober 2016

Wereldburgerschap; wat is dat eigenlijk?

In de onderbouw is mondo één van de keuzeprogramma's die de leerlingen kunnen kiezen op het Ashram College. Het vak heeft geen vastgesteld curriculum, maar staat wel op de lessentabel voor drie uur in klas 1 en twee uur in klas 2. Het vak moet een integratie zijn van de talen en de maatschappijvakken. Wereldburgerschap dus. In klas 1 komt o.a. microkrediet en krant in de klas aan bod. De afgelopen jaren doe ik samen met mijn aardrijkskunde-collega veel met internationalisering, online samenwerken met schoolklassen in andere landen en doen we elk jaar mee met een internationale Learning Circle over kinderrechten: Global Teenager Project.

"Een vak waarbij we kijken naar de wereld en zijn samenleving."

Het schooljaar begin ik altijd met de vraag of de leerlingen in de klas weten wat wereldburgerschap is en de vervolgvraag is altijd of de leerlingen kunnen bedenken waarom wereldburgerschap (mondo) nodig is, dus of ze een doel kunnen bedenken. Ze moeten dit voorbespreken in kleine groepjes, waarna we de antwoorden verzamelen. Hier een greep uit de antwoorden van de leerlingen van leerjaar 2 (13-14 jarigen).

"Dan staat de wereld dichter bij elkaar."

"Communiceren met de wereld."

"Je wereldoriëntatie uitbreiden, meer leren over andere landen en andere culturen."

"Het is belangrijk voor de wereld om te ontwikkelen."

"Zodat je goed kunt functioneren in de samenleving."

En hoe zouden de leerlingen dat graag willen doen?

"Skypen met andere landen."

"Contact maken met andere landen."

"Buiten onderzoek doen."

"Leuke plekken bezoeken, die met de wereld te maken hebben."

Leuke leerlingen met leuke antwoorden en leuke ideeën! 

dinsdag 16 augustus 2016

Chromebook or iPad?

Don't get me wrong, besides the fact that I'm a fan of Apple's hard- and software, I'm also an ADE (Apple Distinguished Educator) and therefor this piece is not to bash Apple, but recently my affair with Google went to a next level.
At my school we've had almost two years of experience with 1:1 iPad (with and without the Apple TV as well) in the classroom and yet from the upcoming school year on we've chosen for a different device: the Chromebook. Here's why ...

I have loads of experience with the use of Google Apps for Education and Google Classroom during the past two years with the 1:1 iPad classes and recently I've bought myself a Chromebook as well and have been using that as my teaching device within the Google education ecosystem. The main reason for having gafe was that SMART amp™ only runs within a Google ecosystem, so for that order my school started - as a SMART Showcase School - to experiment with that as well and needed to have a Google Apps for Education domain.


But why the Chromebook instead of Apple's iPad? Unfortunately (as with many things) money was the main reason for the board of my school why we didn't want to continue with the iPad. For the next school year we were planning to use the iPad Air 32 GB (either version one or two), but since Apple has released the Pro version, the iPad Air was out of stock or at least will be very soon. Fair enough, but the pro version is twice as expensive and that would be too much to ask for parents to pay for ... And I'd like to add that this unfortunate news was recently presented after we already had promoted at open house the iPad as the device that would be used from the next school year on. We (and other schools and third parties in the Netherlands) were not very pleased with this and found this not very trustworthy. And the iPad is more likely to break than a Google laptop from our experience. The past two years each week one of the students iPads was broke and needed to be mended and since the iPad was a school device, school needed to pay for that and the administration guy that had to deal with these matters.

Fortunately there are many educational advantages of using a Chromebook instead of the iPad, which I think now after my experience is more a consumer device (as any tablet computer) and less a producer device due to the smaller screen, missing keyboard etc. And I have to agree with that. When I want to create something I'd rather use my MacBook or Chromebook for that matter than my iPad. I'm a fan of the iPad, but not really for this purpose.
So whenever we want to use Google Apps for Education (Apple's solution Classroom came a bit late and they missed that boat from my perspective) we would basically be independent from any device. And since BYOD is not recommend, the best solution would be a rockadiced laptop that would not be too expensive for parents to buy and good enough to work with for at least 4-6 years. After some research our conclusion was that the Chromebook would be the best one for our education and the way we want to teach in our school. 

And the downside of using the iPad in the classroom is that lots of applications we use within this Google platform are simplified versions of the applications that run in a browser and most other third party applications become more and more web apps and are running in a browser on a laptop computer as well.
We already have experienced that the Chromebook will be more easy and less expensive to manage by administration which is for most teachers a real advantage, due to the fact that students really do get distracted from the use of popular social media applications as Snapchat, Instagram and text messages from iMessage, who do not run in a browser on a laptop. Managing these and other applications seemed very hard and almost undoable. We tried several managing applications, but students do find a work around to get access to these applications anyway. 
And even sometimes when they wanted to use an education app it would not run, because the app was an older version and would not run on the latest iOS version, but couldn't update the app because the App Store was greyed out, in order to prevent the students from installing games and social media apps that will distract them from their main job whilst they are in school.

The upside of using the iPad (or any other tablet computer) is that the use of the camera and adding pictures in real time to certain applications that are in use for education is far more easy than the camera on a Chromebook or other laptop computer. And of course the iPad is more mobile and easier to use during field trips and/or outdoor assignments (which is something I do during my geography lessons). 

There. I've said it and it out there. People and other schools have better experiences with the iPad and/or worse experiences with a Chromebook for sure, but keep in mind that we've come to this conclusion based on almost two years of experience with 1:1 iPads and at least one year with Google Apps for Education. We think that this new path we've chosen fits better on our school. There is not one best way or solution for schools, because schools are very different and so is the way they teach and learn. I'm very enthusiastic about this new path and curious how this will work out for our school. I'll keep you updated.

donderdag 21 juli 2016

SMART amp sandbox!

Inspired by a conversation with former SMARTian Heather Lamb and SMART Exemplary Educator Emil Waldhauser I’m creating this blogpost about the use of SMART amp in the classroom as a student tool. Particular not as a teacher tool at all, because from my point of view SMART amp is designed for students as a sandbox to learn, collaborate and share and not a teacher tool used for creating presentations.

At several SMART teacher conferences such as SMART amp champs in Madrid and Global SEE Summits in Calgary I’ve noticed that loads of SEEs look at SMART amp as the new online version of SMART Notebook and keep requesting to have the identical features as SMART Notebook. Great, but no. SMART Notebook is primarily a teacher tool to create interactive presentations in the classroom. SMART amp on the other hand is primarily a student tool which can easily be used outside the classroom and even across time zones and country borders.

If you’re the kind of teacher that is not ready yet to let the students find their path themselves and are more comfortable with a teacher-centered approach with less student involvement you might want stick to SMART Notebook. As I see it the ways of their use are so significantly different that they should not be taken into consideration as tools that can be interchanged in completing a particular lesson objective, especially in terms of the teacher’s approach.

So, what bothers me a bit is that loads of teachers are creating the most beautiful presentations and lessons within SMART amp, whilst ‘mine’ are actually not for sharing purposes, due to the fact that most of the time it’s been used by students as a sandbox. Students are the owner of their own learning process and responsible for their shared sandbox. Then again not all teachers teach this way and therefor should not force themselves to use this platform, which I refer to as: The Sandbox.SEE, friend and power-user of SMART amp Emil Waldhauser:

"The term sandbox coined some time ago but people have become aware of the meaning after Minecraft was released and got hugely popular. Undoubtedly, it is generally accepted as a great educational software that enables teachers and students be creative. And that is why I see a parallel between these two. The creativity and learning process is what students expect to be happening in contemporary classrooms. Using digital technology makes it more feasible than ever.

SMART amp is a perfect tool to collect all great, not so great ideas and completely odd ones to reflect the process of creating and developing an idea or concept. Its purpose is to reflect the stream of actions that lead to a particular goal that is set off with a question as well as to give as whole a picture as possible to enable learning from it and provide some food for thought.

As in Minecraft, students first decide what they want to create (we might try to forget the word ‘achieve’) and then learn ways of doing it to get completely immersed in the process of creating to discover some unexpected ways and occasionally come up with something slightly different and even greater than they anticipated. SMART amp becomes a building site heaving with workers where the process is what is important and eventually becomes the working process log. It is not a presenting tool as we know it to impress others with glossy final idea.

So, you hopefully got the impression what SMART amp’s purpose can be but what is the teacher’s role then? Well, a teacher is actually the Minecraft software, providing students with possibilities and tools. In the end, a teacher is the thing everyone takes for granted and even does not pay any attention to it but is in fact the label and the thing that lets it all happen."

Pokémon GO

How I wished that I could create a game like Pokémon GO. Not for it's popularity or the amount of money that it'll gain, but mainly the idea. I want that for my students and I see a lot of possibilities. As a geography teacher I'm fond of getting outside with my students or have my students go out and explore their environment. With this new game (oh yes, I was sceptical at first, but now I'm a fan) kids and adults go outside, explore their environment with their phone to collect items at Pokéstops and/or catch Pokémons. This kind of gamification is addictive and something that I would like to add more to outdoor geography lessons. Still jotting down ideas and processing on this and hopefully after this summer I will have some outcome of this. To be continued ...

donderdag 16 juni 2016

Oerparade in Naturalis

Vandaag met klas 3Hd van het Ashram College naar Naturalis in Leiden geweest als voorbereiding op de laatste toets aardrijkskunde over het ontstaan van Nederlandse landschap tijdens het Pleistoceen en het Holoceen.
Als schoolklas kun je gebruik maken van een mooie korting op de entree. Je moet wel van te voren reserveren en de service die Naturalis vervolgens verleent is supergoed. De jassen en tassen van de leerlingen gaan achter slot en grendel en worden 'bewaakt', dus zodra een leerling iets nodig heeft kan dat. Geen moeite te veel. Wel moet je als begeleider rekening houden dat leerlingen niet mogen eten en drinken en ook geen objecten mogen aanraken in het museum. (Ik had een bijdehand die dat wel deed en moest vervolgens met hem op gesprek komen).
Vanaf twee verschillende Socrative accounts heb ik de leerlingen twee verschillende vragenlijsten laten beantwoorden, elk op een eigen verdieping. Op verdieping 0.Oerparade, waar de leerlingen vragen kregen over de tijdvakken, ijstijden en klimaat en landschap in het Pleistoceen. En op verdieping 1.Aarde over klimaat, erosie, verwering en platentektoniek. De vragen heb ik ter plekke open gezet en de leerlingen moesten in groepen van 3-5 personen de vragen beantwoorden op de twee verschillende verdiepingen. Dit als voorbereiding van de toets a.s vrijdag over het Nederlandse landschap.
Als je interesse hebt in de vragenlijst, kun je die hier downloaden:

  • Socrative opdrachten Naturalis - Oerparade: SOC-22817199
  • Socrative opdrachten Naturalis - Aarde: SOC-22817203

dinsdag 31 mei 2016

Nakijklol 2016

Dit schooljaar heb ik 45 eindexamenkandidaten vmbo aardrijkskunde door het jaar begeleid en ik heb zojuist de eerste correctie gedaan van m'n eigen leerlingen. De leukste, meest verrassende of schokkende antwoorden heb ik voor je verzameld. Nog steeds lijkt het of ze het soms niet begrijpen, maar ook soms echt(!) maar wat opschrijven. Soms begrijp ik werkelijk waar niet wat de leerling bedoelt ... Hieronder een greep uit de gegeven antwoorden van het eerste tijdvak 2016:

Q: Geef de oorzaak waardoor de Nederlandse tuinbouw geen productieverlies had door de kou.
A: In Spanje komt veel verdamping plaats & wanneer het koud is kan dat leiden tot ijs. De oorzaak voor NL is dus dat daar geen verdamping plaats vind & er daarom minder snel ijs is.

Q: Geef twee klimaatkenmerken van het klimaat van Nederland
A: droge zomers en natte winters, hele jaar door kan er neerslag vallen

Q: Noem twee redenen waarom de zwaarste orkanen niet altijd de zwaarste schade tot gevolg hebben.
A: Die hebben minder windkracht

Q: Geef een reden waarom er in 2005 veel mensen tijdens orkaan Katrina in New Orleans achterbleven, terwijl men verplicht moest evacueren. Gebruik hierbij het begrip risicoperceptie.
A: Ze hadden zelf risicoperceptie, maar dat konden ze niet omdat alles wat ze hadden stond/was in hun huis.

Q: In de tabel kun je een oorzaak vinden van sterk toegenomen drinkwaterverbruik voor de douche tussen 1995 en 2013.
A: Omdat het douchwater nu veel schoner is dan de jaren daarvoor

Q: Waarom is het afdekken van de grond met plastic een duurzame(re) vorm van landbouw?
A: Zo hoeven ze minder gifstoffen te gebruiken.
A: Omdat er zo geen machines nodig zijn.
A: Omdat wat nodig is water en zon krijgt
A: Dan kan er niet te veel en overbodig water in de grond trekken want daardoor zouden de grond en de plantjes kunnen overspoelen en de oogst zou dan kunnen mislukken.

Q: Noem nog twee manieren waarop in de akkerbouw en tuinbouw in het Midden-Oosten duurzamer met water kan worden omgegaan.
A: Het gebruik maken van watersproeiers en Speciale machines die water bevatten
A: Handmatige waterpompen uit de grond
A: Te kort aan water en Oorlogen, landen houden water tegen in eigen land zodat andere landen weiniger hebben.
A: Minder douchen
A: Omdat het midden-oosten niet zo veel water heeft.

Q: Beschrijf waardoor ontbossing de kans op overstroming van de rivier vergroot.
A: Omdat, bossen water nodig heeft en als er geen rivier is, is de kans op overstroming groot.
A: Omdat de planten en bomen ervoor zorgde dat er zuurstof in de lucht komt door koolstofdioxide en water.
A: Er groeit minder land, waardoor de rivier steeds ruimer word waardoor die makkelijker kan overstromen.

Q: Geef een politiek nadeel van de aanleg van Turkse waterpijpleidingen in Syrië.
A: Ze kunnen zich beter onderhouden, en lekker schoonwater drinken.

Q: Door welk soort regen wordt de Nijl in de bovenloop vooral gevoed?
A: stuwingsneerslag, omdat er een grote stuwdam is aangebracht die voor de waterregeling zorgt.

Q: Dankzij irrigatie is in het warme, droge Egypte op bepaalde plaatsen landbouw mogelijk. Deze irrigatie kan na langere tijd leiden tot verzilting. Beschrijf dit proces:
A: Als al het water uit de grond word gehaald word de grond droog en is er geen landbouw meer nodig.
A: Doordat het water wordt leeggepompt ontstaat er erosie en neemt de zoutgehalte van de bodem toe.
A: Soms wordt er ook irrigatie gedaan met zout water

Q: Kiezen voor hogesnelheidstreinen in plaats van kiezen voor uitbreiding van het vliegverkeer heeft milieuvoordelen. Noem zo'n milieuvoordeel.
A: Vliegtuigen verbruiken heel veel afstoffen wat erg slecht voor het milieu is.
A: Vliegtuigen vliegen in de lucht dus zal het land minder vervuilen.

donderdag 19 mei 2016

Leren ondernemen of ondernemend leren?

Als school doet de vmbo-afdeling van het Ashram College mee aan het innovatieve traject entreprenasium net als een aantal andere scholen in het land. Het doel van het entreprenasium is dat de leerling eigenaar wordt van zijn eigen leerproces, op de hoogte is van zijn eigen curriculum en hiermee een eigen gedifferentieerde leerroute uitzet: ondernemend leren. Althans, dat dacht ik. Na de eerste workshop die ikzelf bijwoonde uit interesse, kreeg ik het idee dat het 'ondernemend leren' al snel 'leren ondernemen' werd. En daar zit ik niet op te wachten. Daar zie ik geen meerwaarde in. Wel wil en kan ik natuurlijk ruimte bieden binnen mijn onderwijsprogramma aan leerlingen die een ondernemer willen zijn, maar mijn doel is niet en nooit om van mijn leerlingen ondernemers te maken. Los van het feit dat niet alle leerlingen dat kunnen, willen veel leerlingen dat ook niet, waardoor een schoolbrede invoering van dit onderwijsconcept niet mogelijk is mijns inziens.

Gelukkig kon in mijn eigen workshops, waar ik voor gevraagd om die te geven hier ook nog even over sparren met de aanwezige docenten. Ik was gevraagd om een tweetal workshops te geven over het curriculumbewustzijn-traject waar wij als school aan meedoen in een leerlab van het doorbraakproject ICT van Leerling2020, waar het curriculum en bewustzijn bij leerlingen en docenten centraal staat:

Hoe kan het curriculumbewustzijn van docenten en leerlingen worden ontwikkeld?

Hieronder mijn presentatie, die deels interactief was voor en met de deelnemers. Toch heb ik ook geleerd vandaag!

zondag 1 mei 2016

Post-modern kolonialisme?

Mijn bezoek in Suriname heeft soms een vreemde nasmaak of een gevoel van hedendaags kolonialisme, waarbij ik (de alwetende blanke) een vorm van ontwikkelingssamenwerking opstart, maar er nog weinig sprake is van SAMENwerking, omdat ik het niet afmaak. Via de president van SMART Technologies - Greg Estell - heb ik voor de lerarenopleiding in Suriname en in het bijzonder de faculteit geografie een interactive flatpanel van SMART Technologies geregeld (zie deze blogpost). Ik moet dan denken aan een geografisch begrip: dualisme, waarbij het gevoel meespeelt dat in een ontwikkelingsland als Suriname het onderwijs nooit de kwaliteit zou kunnen hebben als dat van Nederland, terwijl ze tegelijkertijd een mooi nieuw stukje technologie hebben. Uit ervaring weet ik al dat dit onzin is en het onderwijs net zo goed is (who am I to judge), maar het gaat om de beeldvorming. Die wil en moet ik bijstellen. Voor mezelf, maar vooral ook voor mijn eigen leerlingen. En ik snap ook dat ze er bijzonder blij mee zijn, maar het voelt ook een beetje als post-modern kolonialisme of betutteling. Dat gevoel krijg ik moeilijk weg.
Misschien moest ik maar snel weer teruggaan om het ook af te maken en de mensen er daar mee te leren werken en de kracht van een touch panel en SMART Notebook te laten ervaren en de toekomstige docenten een meer gevulde gereedschapskist mee te geven. Al was het maar om de buitenwereld makkelijker naar binnen te krijgen ... creating global learners. But then again, mag ik verwachten en ervan uit gaan dat daar behoefte aan is?

Het Instituut voor de Opleiding van Leraren op het Anton de Kom Universiteit-complex.

[28 februari 2016] Afstemming over de verzending van het interactive flatpanel tussen SMART Technologies en het IOL is spoedig verlopen en was binnen een week of twee afgehandeld in Calgary, Canada. Maar, zoals verwacht gaat de inklaring op z'n Surinaams. En dat is geen oordeel, maar een feit. Gebaseerd op ervaringen van m'n schoonouders, die er bijna drie jaar hebben gewoond, en van mezelf tijdens mijn eigen korte verblijf aldaar.
[30 maart 2016] Van het SMART Board is in Suriname nog niks vernomen, maar het vertrouwen is er bij het IOL iig wel dat het goed zal komen. :)
[29 april 2016] Het SMART Board is inmiddels in Suriname, maar nog niet gearriveerd bij het IOL. Het SMART Board was eerder aangeboden op naam van de Anton de Kom Universiteit ipv het instituut voor de Opleiding van Leraren en momenteel is de douane op zoek naar een import-export nummer van het IOL.
[7 mei 2016] Het SMART Board is gearriveerd op lokatie. Nu moet worden bepaald welk lokaal voor de faculteit geografie is en waar het nieuwe SMART Board dus komt te hangen. En moet men op zoek naar een deskundige om het interactive flat panel op te hangen. En is er ook nog geen stroomvoorziening in de lokalen. ;)

Wordt vervolgd ...

maandag 4 april 2016

Colaboración global

I was invited to do a sessions about setting up a global collaboration project at the teacher training university in Madrid. The university that friend and SMART Exemplary Educator Sergio Cabezas teaches educational and instructional technology to ( new) teachers. Each weekend the Universuty organizes voluntary periodic training sessions for students and I was asked to do such a session. Amazing.
The day before the actual session we were at the office of Lab Possible, where I should share my presentation with a few emplyees and especially with the interpretor that was about to translate everything that I was going to say during my 8-hour session the day after, due to the fact that some Spanish students had a difficulty to follow a session in English. Fair enough. So, she needed to know what my session was about in order to translate in real time as quickly as she could.

I started with good practices from my own experience from the past few years that Ie done global collaboration projects with classes from around the globe and after that I shared on how to set up a collaboration project with the use of SMART amp: either within your domain, cross domain or - if the partner school doesn have a Google Apps for Education account - how you can still add them to your domain in order to use SMART amp.

Students contributions to the SMART Notebook lesson using 'shout it out'

The main thing is of course the pedagogic value that you as a teacher are aiming for and want your students to gain from such a project. When collaborating together, make sure that you as a teacher remark the students with the basic principle that collaborating with each other is based on equality. Especially when collaborating with students from other countries make sure that students have these two things in mind:

1. reciprocity 
and
2. equivalence 

In order to gain global awareness and actually learn something from the project, students need to have an open mind and shoudn't be judging the other team or school they are working on.


These students have worked very hard and it was the best group of teachers to work with ever. They were very engaged en they knew so much education technology and did use it during their presentations without my help! Amazing. Sergio and his team did a great job! These future teachers will undoubtly make a difference for their future students. Good for you Spain!
Take a look at a few results created by the students:

And my presentation that I used with students' contributions:

donderdag 31 maart 2016

Wikiwijs maken

Vandaag heeft het onderbouwteam van het Ashram College een scholingsochtend gehad van Marian Schelvis i.h.k.v. het leerlab currciculumbewustzijn. Ik had eerst m'n bedenkingen, omdat ik hoopte dat de focus meer zou liggen op de stercollecties van VO-Content en ik een aantal jaar geleden wikiwijs al een kans had gegeven en die heeft ze toen niet gepakt.
Aanvankelijk dacht ik dat we binnen het platform van VO-content ook konden arrangeren, want die content ziet er immers erg goed uit, maar dat blijkt dus niet mogelijk. Het arrangeren doet men binnen Wikiwijs maken en dat is echt heel gaaf! Vanmorgen heb ik twee lessen gemaakt die leerlingen zelf op elke device kunnen volgen en maken en daar doe ik iig al recht aan de verschillen in werktempo van de leerlingen: differentiatie. Nu nog wat verdiepings- en herhalingstrajecten toevoegen en we hebben differentiatie in full effect
Elk device wat het is op basis van html-5, wat betekent dat leerlingen er bij kunnen met iPad, maar dus ook met hun Chromebook. Kortom ik ben fan. Het effect wat SMART Notebook een aantal jaar geleden op mij had: een platform waar ik al(!) mijn digitale content in kon samenvoegen als één les voor op het digitale schoolbord, zo enthousiast ben ik nu over Wikiwijs maken, omdat ik alle(!) online content kan toevoegen of beter nog embedden: Google slides, Google forms, Slideshare presentaties, YouTube filmpjes etc. Echt tof. Vanmorgen een Engelstalige les over de British Isles gemaakt met als thema kennis van land en volk en een les rekenen met aardrijkskunde met een eigen Flip the Classroom achting instructiefilmpje. Nogmaals: ik ben fan!

woensdag 30 maart 2016

Webinar: in real time collaboration

This Tuesday I was the presenter of a webinar where I would share how I set up a collaboration project within SMART amp™ in real time. Due to the fact that it was test week I was unable to do this during my lesson and use my students for this webinar. So I did prepare something else, but good enough to fit the topic of the day. SEE Emil Waldhauser from the Czech Republic was kind enough to help me out with the new setup of my webinar. We were going to show how to set up a collaboration in real time.

The topic of this webinar is not new to me, because I've done a few at SEE summits, Google summits, at the advanced teacher academy in Surinam and am doing one next weekend at the university of Madrid. One could say I'm an expert, I think I just have a lot of experience with setting up (global) collaboration projects with the use of SMART amp™ and am more than happy to share that experience.

I use SMART amp™ in my SMART Collaborative Classroom and have recently it been using in my exams class with the geographical topic of the building of a new landing strip of the airport Schiphol. They needed to emphasize with the different point of views from third parties involved. The needed to think of pros and cons about this idea. This is quite easy for me as a geograph teacher, because loads of things that happen around us could be used in a way like this: refugees from Syria, environmental issues, asylums for refugees in our own town, drilling for oil in the Arctic etc. Especially political issues matter and an easy to transform into good lessons.

When working together make sure that you as a teacher remark the students with the basic principle that collaborating with each other is based on equality. Especially when collaborating with students from other countries make sure that students have these two things in mind: reciprocity & equivalence. 

There are a few ways on how to set up in real time a collaboration project with SMART amp™ in your classroom.
- For students within gafe domain (in your class or between classes within same gafe domain).
- With externals
1. Students and/or teachers from other gafe domain
2. Students and/or teachers without gafe domain, yet added to yours by adding them to your gafe domain.

Make sure that technology works for you, since you're using education technology in your collaboration project. So all(!) students or classes need to have  gafe accounts and access to SMART amp™. Students need to have access to devices and either a wifi or WLAN connection. Best to create the workspace in advance and clarify the goals for your students.

Then on top of all preparations is the pedagogy. This is really important. Whether you have this big idea or topic that you want students to work on and collaborate with each other you could do two things:
Either let students decide which way the learning is going. They will have wild ideas and they just go as they please. This wil have some pros and cons of course:
Pro: learning how to work within amp and explore it's possibilities.
Con: does it aim for your goals?
- Or prepare good questions ahead and share with students what the goals are that you as a teacher are aiming for with the class. Clarify all that's needed to have a successful collaboration project.

The topic that I used for the webinar was: cultural heritage. 

During this collaboration lesson I would let students take pictures of things and have them describe what cultural things they are proud of and ar willing to share with others - ie. the world.

Main goals:
1. From a student perspective you as a teacher are able to determine what they think is their cultural heritage,
2. Learning from others about their cultural heritage from their point of view will (hopefully) bring more understanding amongst each other instead bigotry behaviour,
3. When showing and sharing with others I believe that it will definitely bring the quality of the shared work to a higher level, due to the fact that others instead of just the teacher are watching as well.

Good luck with your project!


vrijdag 26 februari 2016

Gastcollege in Paramaribo, Suriname

Na de eerste kennismaking in real life met Celestine Weidum - coördinator en docent van de faculteit aardrijkskunde aan de IOL, is het verzoek of ik nog meer op de basis wil gaan zitten. Afhankelijk van de aanwezigheid van tablets of laptops ga ik SMART amp™ inzetten of juist niet. De studenten zijn bekend met het presentatieprogramma Powerpoint en veel meer kennis van tools hebben ze niet. Als de studenten nu een digitale presentatie maken is dat altijd een Powerpoint en ik neem me voor om de webbased oplossingen Prezi en Google Slides te laten zien en natuurlijk als voorbereiding op het SMART Board wat het instituut gaat krijgen ga ik ook SMART Notebook laten zien.
Verder staat op het programma Socrative, Kahoot, Google Maps (MyMaps), answergarden en ga ik Aurasma laten zien adhv het werk van een leerling uit 2-vmbo.Opstartproblemen met wifi toegang, de beamer, etc. zijn hier ook niet vreemd. In de zaal zitten meer dan 50 mensen, de meeste studenten en een paar docenten. Iets later dan gepland gaan we toch van start. Met een beperkte wifi-toegang, maar gelukkig heb ik m'n iPhone bij me met een internetabonnement voor in het buitenland, zodat die als hotspot dient zodra de verbinding wegvalt. Toegang tot internet is nl. wel een must, aangezien ik een Google Presentation heb gemaakt en gebruik ga maken van heel veel online tools.

De studenten doen actief mee - voor zover de internettoegang dat toelaat - en vullen wat Google Forms in, delen hun bijdrage in answergarden, zijn super-enthousiast over Kahoot en maken in groepjes een door mij voorbereide vragenlijst m.b.v. Socrative. De meegenomen Bosatlassen komen meteen van pas en ik laat op het projectiescherm de docententool zien, terwijl de studenten aan de slag zijn met het beantwoorden van de atlasvragen in Socrative.
De presentatie kun je hieronder zien:


Voor alle studenten heb ik een sticker van het Global Teenager Project en maak een beetje reclame voor deze organisatie en heb de hoop dat de studenten aardrijkskunde ook erg enthousiast worden. De dag ervoor ook nog gesproken met Miriam Weekers, de contactpersoon voor het Global Teenager Project in Suriname, dat het toevoegen van het culturele erfgoed voor jongeren in Suriname én Nederland als onderwerp aan de Learning Circles - naast de kinderrechten - heel goed zou zijn. Ze is ook aanwezig om het e.e.a. aan te vullen en de agenda digitale leermiddelen en cultureel erfgoed Suriname op de agenda te zetten.Celestine en ik sluiten samen af om aan te kondigen dat de gebruikte Bosatlassen een gift zijn van het Ashram College en dat er zsm een SMART Board interactive flatpanel aan het IOL - faculteit aardrijkskunde - wordt gedoneerd door SMART Technologies. Van de studenten krijgen we een applaus, ze nemen de tijd om me te bedanken voor de avond en enkele studenten willen met me op de foto of willen een selfie met mij. Daar maak ik graag tijd voor. :) En het verzoek om snel weer terug te komen en ze nog meer te laten zien en te leren klinkt als muziek in mijn oren en heb ik veel zin in. En ook daar maak ik graag tijd voor. Als dank krijg ik nog een kado: een maron kunstwerk. Ben ik heel erg blij mee!

zondag 21 februari 2016

Dominee-complex

Bij een bezoekje als Nederlander aan een voormalige kolonie of überhaupt een ontwikkelingsland, kan men snel vervallen in een rol, zoals Jelle Brandt Corstius dat goed in z'n boekje Universele reisgids voor moeilijke landen beschrijft, met het zgn. dominee-complex. Een rol waar de blanke bezoekende het beter weet en het wel even zal vertellen hoe het moet op plaats van bestemming. Een rol die ik ernstig probeer te voorkomen bij mijn bezoek, maar soms toch onontkoombaar is.

Deze week vlieg ik voor het eerstejaars Suriname voor een vakantie, maar vanuit mijn beroep als docent breng ik ook een bezoekje aan het instituut voor opleiding leraren; faculteit aardrijkskunde. In Nederland gebruiken we inmiddels de 54e druk van de Grote Bosatlas bij aardrijkskunde, maar hebben we ook nog een flinke stapel goede exemplaren van de 52e druk liggen. Deze zijn voor ons onbruikbaar ivm het eindexamenprogramma, maar misschien nog bruikbaar in Suriname. En deze gedachte is precies wat ik juist wil voorkomen. Ik wil graag openminded en niet oordelend vanuit mijn Nederlandse perspectief m'n bezoek plannen. Lukt dus niet. Het blijkt echter een schot in de roos, want de 52e druk is juist de druk waar ze in Suriname op de lerarenopleiding mee werken. Gelukkig maar, hoef ik me ook niet schuldig te voelen.

Naar aanleiding van mijn interesse in het aardrijkskundeonderwijs op de lerarenopleiding in Suriname ben ik door het IOL gevraagd om een gastcollege te geven. Onderwerp mag van alles zijn, waar ik inmiddels over heb geblogd. De keuze valt op het gebruik van mobile devices in de klas en het gebruik van social media bij de aardrijkskundeles. En natuurlijk is SMART Notebook™ of SMART amp™ goede software om te gebruiken bij een dergelijke sessie, waar de deelnemers verschillende devices mee zullen nemen. Na wat contact blijkt het instituut geen SMART Board oid te hebben en met het gevaar alsnog het dominee-complex te belichamen, trek ik toch de stoute schoenen en stuur Greg Estell (President SMART Technologies) een email met de vraag of ze een SMART Board willen doneren aan de IOL. Het heeft gewerkt, want binnen een uur had ik een positief antwoord en was SMART zeker bereid om een interactive flat panel te verschepen naar Paramaribo. Nog meer goed nieuws en ik dacht te begrijpen uit de reactie van mijn contact bij het IOL dat ze mij ook niet als een moderne dominee zagen, maar er wel degelijk blij mee waren! Or from a more positive perspective: “with great strength comes great responsibility” - Peter Parker’s uncle Ben. Ik heb er iiig heel veel zin in om a.s. dinsdag een workshop te verzorgen op het instituut voor opleiding leraren in Paramaribo.

donderdag 21 januari 2016

Coding with LEGO

A few weeks ago I joined the #hourofcode with my own kids at home. They needed to log in on code.org with their Google Education account and could choose themselves to complete one of the challenges on the Hour of Code website. My youngest (7 years of age) picked the Frozen-challenge, which seemed a bit too difficult for her, but with a little help from me she gained herself the Hour of Code certificate at the end too.
While my three kids were processing on their challenges (my 9 and 11 year old took on the Minecraft challenge) I noticed that they were really engaged and proud that they could code, complete the challenge and create and play a game they created. From this moment on I wished that I was a teacher in technology, math or computer science. How I wished that I could do this in my classroom at school.


Well ... wihin a week I was the substitue teacher for an 8th grade math class. I knew what I was going to do and had them all logged in to code.org and let them choose what challenge they would like to take. They liked it, earned their certificates and I wished that I could do some more of this ...

This week I attended the Apple Leadership Summit and BETT 2016 in London, UK. During the sharing sessions a school from South Africa shared what they did with coding and LEGO and I definately wanted to attend their hands-on workshop 'Think like a coder' too. During that workshop I was teamed up with a Finnish arts- and craft teacher and we needed to complete a challenge with the LEGO Mindstorms EV3 robot. On a connected iPad with the programming software for the Mindstorms brick we were able to program the robot and make it do certain tasks. I've learned a lot and it was great fun! My son has a LEGO Mindstorms EV3 robot at home, so we will be programming that very soon.


At BETT 2016 I attended another workshop in the LEGO in Education booth about programming the LEGO WeDo 2.0 which was very nice! In small teams we needed to create a movable head for the WeDo robot Milo, in case that he or she is on a extraterrestial planet exploring the site. We succeeded to program the LEGO Brick using different types of schemes. In the end all the Milo robot versions created by the attendants were very different, or even better, unique. And that's what I want in my education as well.

instruction at LEGO stand at BETT 2016

LEGO WeDo 2.0 is the new coding for primary education and really nice to play with. Besides the LEGO Mindstorms EV3 this is on my wish-list as well. In fact I'm interested in becoming a LEGO certified professional or educator to share more about working with LEGO in the classroom on a professional base. One doesn't need to teach either Math or Computer science, but LEGO is fun to use in other subjects very easily, although coding isn't that easy to implement in other subjects, but definitely worth looking into.


Coding is becoming more and more an essential international language and should be in my opinion a compulsory subject in primary and secondary education. IT and therefor coding is business. Wheter students understand the language of coding it will improve their chance of a job in a wide variety of professions involved. Problems of today such as environmental problems, healthcare etc. might be solved with solutions coming from technology in the (near) future. So besides the fun part in learning it might be becoming very important that students learn the language of coding. The Tynker app or LEGO coding app for the iPad might be helpful.