dinsdag 26 mei 2015

WakaWaka

What is that?!!?

A solar charging, S.O.S.-signal sending flashlight
that can be used as a external battery for my iPhone! 

I recently read this article in a paper(!) magazine from my bank about this new gadget: the WakaWaka. The ASN Bank is a bank that cares for the environment and invests in sustainable projects such as WakaWaka. After reading the article I was really enthusiastic about it and considered this as a must-have. WakaWaka aims to end Energy Poverty by making the worlds best sustainable solar energy solutions available and affordable to the 1.2 billion people who lack access to electricity. I really needed this WakaWaka. In the magazine was a discount code that I could use to order the WakaWaka.

I'm also fond of the buy one-give principle. When buying one, you will give one away to the people or a project that really needs it. Every WakaWaka comes with a personal give one code, which you can use to select the project that you want to donate the WakaWaka to. You can find more information on the website.


The WakaWaka was delivered within 24 hours to my home and even the package was made of recycled material and was looking awesome. After I opened the package I immediately put my new WakaWaka in the sun to charge it and at night I used it to charge my iPhone. Great gadget and you should get one too!

Get yours at the official WakaWaka site.
Nederlandse WakaWaka website.
Gain 10% discount via this online form by the WakaWaka test team.
WakaWaka for sale in the Apple Online Store.


maandag 25 mei 2015

Nakijklol 2015

Ik heb 31 eindexamenkandidaten vmbo aardrijkskunde en ik heb zojuist de eerste correctie gedaan van m'n eigen leerlingen. De leukste, meest verassende of schokkende antwoorden heb ik voor je verzameld. Feit is dat ze soms de vraag niet begrepen lijken te hebben of dat ze slecht lezen en ze soms echt(!) maar wat opschrijven ... Hieronder een greep uit de gegeven antwoorden:

Q: Geef de reden waarom juist Nederland betrokken is bij de maatregelen (dijken, vloedkeringen, pompen en andere voorzieningen) die de Amerikaanse overheid in het gebied van New Orleans neemt.
A: Door de baan van Katrina zou de hurricane misschien wel kunnen keren naar Nederland en daar alles verwoesten. Nederland wordt er daarom ook bij betrokken.

Q: Het duingebied langs de Noordzeekust wordt ernstig bedreigd door de verzilting. Noem eerst de menselijke oorzaak van deze verzilting en daarna op welke wijze dit leidt tot verzilting.
A: Als mensen gaan zwemmen in de zoute zee en daarna rond gaan lopen bij de duinen komt daar meer zout terecht als ze zich niet goed hebben afgedroogd.

Q: De tekst in bron 18 is positief over het Zuid-Anatoliëproject. Er worden alleen voordelen genoemd. Noem twee nadelen voor het gebied stroomafwaarts van de stuwdammen.
A: Het water word er minder vruchtbaar door.

Q: Geef twee nadelige gevolgen van bevolkingskrimp voor de leefbaarheid in deze plattelandsregio's.
A: Grond verslechterd. Er komen minder geboortecijfers.

But then again, als dit alles is. En dat lijkt het gelukkig. Verder ben ik best tevreden over het gemaakte werk van mijn leerlingen. Dit jaar was er een nieuw, voller en moeilijker examenprogramma en hebben ze niet overal complete onzin opgeschreven. Dat vind ik tof. Nu nog even wachten op de n-term. Keep you updated.

Zojuist ook de eerste correctie economie gedaan. En bij één vraag kwam ik ook leuke antwoorden tegen:

Q: Guatemala produceert koffie van goede kwaliteit. Gelukkig heeft Guatemala geen monocultuur. Wat is voor een land het nadeel van het hebben van een monocultuur?
A1: Alleen de staat mag dingen bepalen en heeft de macht.
A2: Een groot deel van de omzet moet naar de overheid.
A3: Er is maar één persoon die alles bepaalt in een land en daar hebben anderen dus niks over te zeggen.

maandag 11 mei 2015

Curriculum bewustzijn

Onderwijs is de volgende 'industrie' die destructieve technologie op zich af krijgt. Destructief, omdat het oude zal verdwijnen en vervangen zal worden door het nieuwe. Het cassettebandje, de videorecorder en de dvd zijn bijvoorbeeld al vervangen door online streaming diensten als Netflix, iTunes en Spotify, welke bovendien ook nog eens op maat zijn voor de gebruiker! Een dergelijke ontwikkeling in het onderwijs vraagt een kritische kijk naar het curriculum en een creatieve manier om de content (kern- en einddoelen) te onderwijzen volgens mij.

Het Ashram College is geselecteerd en mag meedoen aan het project Leerling 2020 van de VO-raad, een lerend netwerk waar verschillende VO-scholen uit het hele land in verschillend subgroepen, de zgn. Leerlabs vertegenwoordigd zijn. Doel is het gepersonaliseerd leren binnen de deelnemende scholen te versnellen. Om dit te realiseren zijn Leerlabs gevormd waarin de scholen aan de slag gaan met de vraagstukken op het gebied van gepersonaliseerd leren. Dit kan variëren van het gebruik van digitale leermiddelen tot de rol van de docent in de klas. Ik mag namens het Ashram College mee doen aan het Leerlab 'curriculum bewustzijn' en dat vind ik erg tof. Dit past precies in mijn straatje; overleggen met andere scholen (o.a. Stad en Esch, Het Hondsrug College en het Ichtus uit Kampen), kritisch kijken naar het curriculum en tot acties komen op de eigen school, zowel vakinhoudelijk als didactisch. Ik heb daar zin in.

Als school hebben we een verdiepingsvraag geformuleerd en willen we weten wat we moeten doen om via een versnellingsvraag het proces van onderwijsvernieuwing een flinke slag te maken. Docenten worden dan bijvoorbeeld uitgedaagd methodes, digitaal lesmateriaal en eigen ontwerpen creatief in te zetten in het kader van de doelstellingen van het curriculum. Men kan dan denken aan het steeds meer loslaten van de door uitgeverijen beschikbaar gestelde methodes en dat docenten meer arrangeur en daardoor eigenaar worden van de leerlijn binnen hun vak, waarbij docenten zich terdege bewust moeten zijn wat de kern- en einddoelen van hun vak zijn en het curriculum zo invullen, dat deze gewaarborgd zullen zijn. Voorlopig is het nog zo dat we leerlingen voorbereiden op het halen van het door het Cito gemaakte Centrale Eindexamen, maar het zou mooi zijn als we door kritisch te kijken naar de kern- en einddoelen ruimte kunnen maken voor andere zaken en van de leerlingen echte wereldburgers kunnen maken. In dit Leerlab is het goed om m.b.v. de input van andere deelnemende scholen en de begeleiding door de VO-Raad tot actie komen op het Ashram College als het om curriculum bewustzijn gaat. Ik heb daar zin in.

Ashram College: Deelnemer aan exclusief project Leerling 2020
Leerling 2020: Gepersonaliseerd leren binnen het voortgezet onderwijs
VO-Raad: Gepersonaliseerd leren (Leerling 2020)

zondag 3 mei 2015

Netherlands Google Apps for Education Summit


One of the cool things is to present at education summits in order to share best practices and share ideas with others attending the summit. As you could've read in another blog post I applied to do a session about SMART amp at the Netherlands Google Apps for Education Summit this weekend and that went very well. I did prepare my presentation in English, but due to the fact that only Dutch people attended I did it in Dutch anyway. I handed out some leaflets with more information and every attendant received a SMART Board pointer. The attendants needed to log in to SMART amp with pre-created accounts by me and needed to work together in a workspace where I published a assessment as well. The teacher that gained the least score for the assessment received a SMART amp t-shirt, due to the fact that all the other teachers scored 100% on the assessment.


On Sunday we we started with a real good Keynote by Dan Leighton (Director of Technology, Grammar School of Leeds) about effective strategies in the classroom to gain more engaged students and higher grades. Top two things concerning was he impact of good feedback (formative evaluation) to students and and meta-cognition (self reported grades). I need to process on this ...

The first session was getting more out of the admin console with Google Admin within your domain. I've learned a lot of things and Sarah Woods really took my understanding of working within the admin console to the next level. I'm very happy that I learned a lot today already. Next was the session of Warren Apel with easy to use tips and tricks on how to create engaging activities with Google Maps in your classroom. This was really mind bowing and I've shared a few interesting links in this blog and will create a new one about the cool things you can do with My Maps in Google Maps.

This Google Apps for Education Summit was awesome and I do have a lot to take with me and need to process on!!!


Cool tips and tricks:

Realtime Board: online whiteboard in your browser.
Thematic Mapping: create kml-files for Google Earth.
Open Signal: compare phone signal coverage in the entire world!
GeoGuessr: Explore the world in a real fun and challenging way.
Time Machine with Google Street View.
Google Treks: help out Google Street View in places where cars can't get to.

Cool fun fact that I learned: did you know that when you need to type something unreadable when signing in somewhere, the so called captcha thing, is actually really cool and whenever you use it you' helping out humanity by helping to save our own ancient cultures? These hardly readable things we need to re-type are actually pieces of text from ancient written text and we ar actually helping out to translate them. And the blurry pictures of street numbers we need to re-write are actually from pictures Google Street View took and we help out by mapping the world better. Ain't that just awesome?

zaterdag 2 mei 2015

Global SEE Summit 2015

Yes!!!!!!!! I'm going to the best PD Summit that I know of ... again. This. Is. Epic.

A month ago I applied to be a peer-mentor at the next Global SEE Summit at head office of SMART Technologies in Calgary - Alberta, Canada. Yesterday the SEEs that applied were notified through a webinar, organized by the Global Advocacy Team of SMART Technologies, if they were invited to attend the Global SEE Summit during the summer 2015. And yes, I'm in and I am very happy!

I'm also very honored to be with a large group of teachers and learn with and from them in order to redefine the way the world (well, at least in my school) learns. I'm very excited and am going to the Summit with my colleague Henk-Jan van Mierlo from the SMART Showcase School - Ashram College we both teach.


vrijdag 1 mei 2015

SMART amp Champ!

I recently submitted a session about SMART amp to the Netherlands Google Apps for Education Summit, because I really wanted to attend this summit and I even liked the fact more that I could share my experience about this new platform, which engages students to really collaborate with each other. I've been using this for the past half year or so in a few of my classes in a self created domain, to gain access to Google Apps for Education. My students have gained a new e-mail address and access to SMART amp. In- and outside the classroom I can really see the power of SMART amp and I have even shared logins with schools from abroad to give them access to the workspaces my students are working in.

Workspace of my students and students from Orland Park Junior High (IL)

Now I have the privilege to share the how to and my best practices with SMART amp tomorrow at the gafe-summit. I'm really looking forward to it. My presentation is for sharing, the workspace the attendees will be working in tomorrow not.


And it's getting better, because next month I will be joining 12 other SMART Exemplary Educators from Europe to attend an exciting new program for SEEs called Amp Champs! As a member of this elite group, we will receive a two day advanced SMART amp training in Madrid, Spain and support. This is really awesome! I will meet and learn with and from the best SEEs from Europe such as Emil Waldhauser (Czech Republic) , Gonzalo Garcia (Spain), Serigio Cabezas (Spain), Tapani Raitanen (Finland) and our teacher and mentor Heather Lamb (Texas, US). Looking forward and will share my experience in Madrid on this blog ...