dinsdag 31 mei 2016

Nakijklol 2016

Dit schooljaar heb ik 45 eindexamenkandidaten vmbo aardrijkskunde door het jaar begeleid en ik heb zojuist de eerste correctie gedaan van m'n eigen leerlingen. De leukste, meest verrassende of schokkende antwoorden heb ik voor je verzameld. Nog steeds lijkt het of ze het soms niet begrijpen, maar ook soms echt(!) maar wat opschrijven. Soms begrijp ik werkelijk waar niet wat de leerling bedoelt ... Hieronder een greep uit de gegeven antwoorden van het eerste tijdvak 2016:

Q: Geef de oorzaak waardoor de Nederlandse tuinbouw geen productieverlies had door de kou.
A: In Spanje komt veel verdamping plaats & wanneer het koud is kan dat leiden tot ijs. De oorzaak voor NL is dus dat daar geen verdamping plaats vind & er daarom minder snel ijs is.

Q: Geef twee klimaatkenmerken van het klimaat van Nederland
A: droge zomers en natte winters, hele jaar door kan er neerslag vallen

Q: Noem twee redenen waarom de zwaarste orkanen niet altijd de zwaarste schade tot gevolg hebben.
A: Die hebben minder windkracht

Q: Geef een reden waarom er in 2005 veel mensen tijdens orkaan Katrina in New Orleans achterbleven, terwijl men verplicht moest evacueren. Gebruik hierbij het begrip risicoperceptie.
A: Ze hadden zelf risicoperceptie, maar dat konden ze niet omdat alles wat ze hadden stond/was in hun huis.

Q: In de tabel kun je een oorzaak vinden van sterk toegenomen drinkwaterverbruik voor de douche tussen 1995 en 2013.
A: Omdat het douchwater nu veel schoner is dan de jaren daarvoor

Q: Waarom is het afdekken van de grond met plastic een duurzame(re) vorm van landbouw?
A: Zo hoeven ze minder gifstoffen te gebruiken.
A: Omdat er zo geen machines nodig zijn.
A: Omdat wat nodig is water en zon krijgt
A: Dan kan er niet te veel en overbodig water in de grond trekken want daardoor zouden de grond en de plantjes kunnen overspoelen en de oogst zou dan kunnen mislukken.

Q: Noem nog twee manieren waarop in de akkerbouw en tuinbouw in het Midden-Oosten duurzamer met water kan worden omgegaan.
A: Het gebruik maken van watersproeiers en Speciale machines die water bevatten
A: Handmatige waterpompen uit de grond
A: Te kort aan water en Oorlogen, landen houden water tegen in eigen land zodat andere landen weiniger hebben.
A: Minder douchen
A: Omdat het midden-oosten niet zo veel water heeft.

Q: Beschrijf waardoor ontbossing de kans op overstroming van de rivier vergroot.
A: Omdat, bossen water nodig heeft en als er geen rivier is, is de kans op overstroming groot.
A: Omdat de planten en bomen ervoor zorgde dat er zuurstof in de lucht komt door koolstofdioxide en water.
A: Er groeit minder land, waardoor de rivier steeds ruimer word waardoor die makkelijker kan overstromen.

Q: Geef een politiek nadeel van de aanleg van Turkse waterpijpleidingen in Syrië.
A: Ze kunnen zich beter onderhouden, en lekker schoonwater drinken.

Q: Door welk soort regen wordt de Nijl in de bovenloop vooral gevoed?
A: stuwingsneerslag, omdat er een grote stuwdam is aangebracht die voor de waterregeling zorgt.

Q: Dankzij irrigatie is in het warme, droge Egypte op bepaalde plaatsen landbouw mogelijk. Deze irrigatie kan na langere tijd leiden tot verzilting. Beschrijf dit proces:
A: Als al het water uit de grond word gehaald word de grond droog en is er geen landbouw meer nodig.
A: Doordat het water wordt leeggepompt ontstaat er erosie en neemt de zoutgehalte van de bodem toe.
A: Soms wordt er ook irrigatie gedaan met zout water

Q: Kiezen voor hogesnelheidstreinen in plaats van kiezen voor uitbreiding van het vliegverkeer heeft milieuvoordelen. Noem zo'n milieuvoordeel.
A: Vliegtuigen verbruiken heel veel afstoffen wat erg slecht voor het milieu is.
A: Vliegtuigen vliegen in de lucht dus zal het land minder vervuilen.

donderdag 19 mei 2016

Leren ondernemen of ondernemend leren?

Als school doet de vmbo-afdeling van het Ashram College mee aan het innovatieve traject entreprenasium net als een aantal andere scholen in het land. Het doel van het entreprenasium is dat de leerling eigenaar wordt van zijn eigen leerproces, op de hoogte is van zijn eigen curriculum en hiermee een eigen gedifferentieerde leerroute uitzet: ondernemend leren. Althans, dat dacht ik. Na de eerste workshop die ikzelf bijwoonde uit interesse, kreeg ik het idee dat het 'ondernemend leren' al snel 'leren ondernemen' werd. En daar zit ik niet op te wachten. Daar zie ik geen meerwaarde in. Wel wil en kan ik natuurlijk ruimte bieden binnen mijn onderwijsprogramma aan leerlingen die een ondernemer willen zijn, maar mijn doel is niet en nooit om van mijn leerlingen ondernemers te maken. Los van het feit dat niet alle leerlingen dat kunnen, willen veel leerlingen dat ook niet, waardoor een schoolbrede invoering van dit onderwijsconcept niet mogelijk is mijns inziens.

Gelukkig kon in mijn eigen workshops, waar ik voor gevraagd om die te geven hier ook nog even over sparren met de aanwezige docenten. Ik was gevraagd om een tweetal workshops te geven over het curriculumbewustzijn-traject waar wij als school aan meedoen in een leerlab van het doorbraakproject ICT van Leerling2020, waar het curriculum en bewustzijn bij leerlingen en docenten centraal staat:

Hoe kan het curriculumbewustzijn van docenten en leerlingen worden ontwikkeld?

Hieronder mijn presentatie, die deels interactief was voor en met de deelnemers. Toch heb ik ook geleerd vandaag!

zondag 1 mei 2016

Post-modern kolonialisme?

Mijn bezoek in Suriname heeft soms een vreemde nasmaak of een gevoel van hedendaags kolonialisme, waarbij ik (de alwetende blanke) een vorm van ontwikkelingssamenwerking opstart, maar er nog weinig sprake is van SAMENwerking, omdat ik het niet afmaak. Via de president van SMART Technologies - Greg Estell - heb ik voor de lerarenopleiding in Suriname en in het bijzonder de faculteit geografie een interactive flatpanel van SMART Technologies geregeld (zie deze blogpost). Ik moet dan denken aan een geografisch begrip: dualisme, waarbij het gevoel meespeelt dat in een ontwikkelingsland als Suriname het onderwijs nooit de kwaliteit zou kunnen hebben als dat van Nederland, terwijl ze tegelijkertijd een mooi nieuw stukje technologie hebben. Uit ervaring weet ik al dat dit onzin is en het onderwijs net zo goed is (who am I to judge), maar het gaat om de beeldvorming. Die wil en moet ik bijstellen. Voor mezelf, maar vooral ook voor mijn eigen leerlingen. En ik snap ook dat ze er bijzonder blij mee zijn, maar het voelt ook een beetje als post-modern kolonialisme of betutteling. Dat gevoel krijg ik moeilijk weg.
Misschien moest ik maar snel weer teruggaan om het ook af te maken en de mensen er daar mee te leren werken en de kracht van een touch panel en SMART Notebook te laten ervaren en de toekomstige docenten een meer gevulde gereedschapskist mee te geven. Al was het maar om de buitenwereld makkelijker naar binnen te krijgen ... creating global learners. But then again, mag ik verwachten en ervan uit gaan dat daar behoefte aan is?

Het Instituut voor de Opleiding van Leraren op het Anton de Kom Universiteit-complex.

[28 februari 2016] Afstemming over de verzending van het interactive flatpanel tussen SMART Technologies en het IOL is spoedig verlopen en was binnen een week of twee afgehandeld in Calgary, Canada. Maar, zoals verwacht gaat de inklaring op z'n Surinaams. En dat is geen oordeel, maar een feit. Gebaseerd op ervaringen van m'n schoonouders, die er bijna drie jaar hebben gewoond, en van mezelf tijdens mijn eigen korte verblijf aldaar.
[30 maart 2016] Van het SMART Board is in Suriname nog niks vernomen, maar het vertrouwen is er bij het IOL iig wel dat het goed zal komen. :)
[29 april 2016] Het SMART Board is inmiddels in Suriname, maar nog niet gearriveerd bij het IOL. Het SMART Board was eerder aangeboden op naam van de Anton de Kom Universiteit ipv het instituut voor de Opleiding van Leraren en momenteel is de douane op zoek naar een import-export nummer van het IOL.
[7 mei 2016] Het SMART Board is gearriveerd op lokatie. Nu moet worden bepaald welk lokaal voor de faculteit geografie is en waar het nieuwe SMART Board dus komt te hangen. En moet men op zoek naar een deskundige om het interactive flat panel op te hangen. En is er ook nog geen stroomvoorziening in de lokalen. ;)

Wordt vervolgd ...