donderdag 26 april 2012

SMART Content Creation Seminar Benelux

Een tweedaags SMART event in het onderwijshotel De Rooi Pannen in Eindhoven met ruim 40 docenten uit de verschillende onderwijssectoren (PO, VO en hoger onderwijs). De docenten worden verdeeld in 5 groepen: PO onderbouw, PO bovenbouw, VO maatschappijvakken, VO exact en talen. De docenten zitten op deze manier bij hun 'peers' en het doel is om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en uit te wisselen. Samen met Leendert, Gert-Jan en Marcel ben ik groepsleider en ik schuif aan bij het groepje van docenten uit het voortgezet onderwijs aardrijkskunde, economie en informatica. Veel raakvlakken dus en ruimte om het e.e.a. uit te wisselen.

Khoi Trinh is de Keynote van dit evenement en zijn presentatie is heel goed! Kritisch wordt gekeken naar de huidige vorm en inrichting van het onderwijs, waarbij voornamelijk aanspraak wordt gemaakt op de linkerhersenhelft, terwijl de rechterhersenhelft (nog) niet erkent wordt als waardevol. Heel vreemd, want kijkend naar een opsomming vaardigheden die we van leerlingen in de 21e eeuw mogen verwachten komen veel meer overeen met de rechterhersenhelft.


Het huidige onderwijs is blijven hangen in het doen van oude dingen op een oude (soms nieuwe) manier, terwijl we nieuwe dingen (21e eeuwse vaardigheden) op een nieuwe manier (o.a. het gebruik van onderwijstechnologie) zouden moeten doen. De maatschappij heeft de afgelopen 200 jaar een verschuiving gemaakt van landbouwsamenleving (18e eeuw) naar een industriële samenleving (19e eeuw) en uiteindelijk een informatiemaatschappij (20e eeuw). Nu aangekomen in de 21e eeuw blijken we, door m.n. de outsourcing van arbeid naar ontwikkelingslanden in m.n. Azië, in een samenleving te leven waar wij ons als Westerse Wereld nog kunnen onderscheiden van de twee reuzen uit Azië door conceptueel te denken en 'the big picture' te kunnen overzien. De verschillende fases van het productieproces gebeuren in verschillende landen in de wereld (lees: Azië) en wij moeten er voor zorgen dat we één stap voor blijven door het concept voor ogen te houden. Dit vereist veel vaardigheden van de rechterhersenhelft als creativiteit. En dit zouden dus vaardigheden moeten zijn die we in de 21e eeuw aanleren en toetsen op school.

Mijn presentatie over 'curriculum vs. creativity', welke ik heb opgepikt in Stockholm, Zweden tijdens een SMART event in 2008 heeft als doel dat docenten regisseur worden of blijven van hun onderwijs en ze niet slaafs een methode hoeven te volgen om dezelfde (met de sectie vooraf afgesproken) doelen te bereiken. En ik sluit af met de opmaakmogelijkheden die de Lesson Activity Toolkit biedt en de opbouw van een Notebook-les zoals beschreven in de SMART Learning Space (Lesson Developer).


Vervolgens doe ik tips en trucks van de Exchange website van SMART, waarbij het handig is om ook buiten het eigen land te zoeken. En bij het uploaden moet men denken aan de juiste metadatering, wat zoeken en vinden makkelijker maakt en de copyrights, die niet wenselijk zijn bij lesmateriaal in de SMEX.


Marcel doet de laatste presentatie van vandaag en doet een workshop over de activity builder, een nieuwe feature in Notebook 11. Met de activity builder kun je zelfcorrigerende sleepoefeningen maken en dus extra eigenschappen aan de lossen objecten toevoegen in je Notebook-les.
Verder gaan de docenten aan de slag met het maken van wat top-lessen om te uploaden naar de Exchange. Het doel is om na de twee dagen minstens 100 lessen op de Exchange te hebben.
Aan het eind van de dag wordt de SMART Document Camera 330 als prijs van de dag gewonnen door één van de deelnemers!

Dag twee staat vooral in het teken van het maken van lessen en die uploaden naar de SMART Exchange. De eerste presentatie gaat over het integreren van rijke multimedia in de Notebook-lessen door Gert-Jan vd Welle. Aan bod komt m.n videomateriaal van Youtube, hoe dat te downloaden en de twitterstream vult zich met tips en trucs aangaande het vullen de Notebook-les met multimediale bronnen. Martin laat nog even de in Notebook geïntegreerde zgn. widgets zien. Widgets zijn in HTML-5 gemaakte interactieve tool. Officieel zijn er nog maar drie van deze widgets te vinden in de Exchange, maar een aantal onofficiële widgets worden wel al getoond. De widget om een twittersteam in je Notebook-les te verkrijgen is erg leuk, zo ook die van Google-maps en de IRT random word chooser.


Na de lunch doet Davy z'n presentatie over Response - origineel niet op de agenda, maar toegevoegd, omdat de deelnemers hier graag meer van wilden zien. Davy ging tijdens z'n les de deelnemers in het Japans leren tellen tot tien en gebruikte daar Response bij. Deze les had ik al eens gezien op de BETT in 2011 en de les was ook hier een groot succes. Ik besluit deze les te gaan te doen op mijn school tijdens het uitwisselingsprogramma met een school uit Leuven, België volgende maand.

Tijdens de werkmomenten lopen we rond om er een paar top-lessen uit te halen en de deelnemers te vragen om die te presenteren voor de hele groep. De reacties op de inzet en creativiteit van de makers was erg leuk en de ene les was nog mooier en beter dan de andere les. Deze deelnemers lijken allemaal wel SMART Exemplary Educators.
Ook aan het eind van deze dag wordt er een mooie prijs van de dag gewonnen - een SMART Response set naar keuze - door één van de deelnemers!

Klik hier voor de Storify - verzamelde twitterstream van #SCCS2012.