donderdag 5 juni 2014

Peer Scholar

Speciaal optreden van Steve Joordens op de Verdieping van Kennisnet over Peer Scholar. De 21e eeuw vraagt andere vaardigheden van de mens en onze leerlingen moeten daar uiteraard op voorbereid worden. We willen graag dat onze leerling kritisch leren nadenken, creatieve oplossingen kunnen bedenken voor (maatschappelijke) zaken en dat ze goed leren communiceren. Deze toekomstgedachte is nu. En dat moeten we doen op school. Leerlingen komen binnen met hun smartphone en willen voortdurend contact houden met de snel veranderende wereld om hen heen. Terwjl dat vaak niet toegestaan is, omdat het huidige onderwijs vaak nog ingericht is met een lesmethode van een uitgever. Er zijn veel tools om je onderwijs leuker, betekenisvoller en aantrekelijker te maken en Peer Scholar is er zeker ook één!

Steve Joordens

Bij Peer Scholar leren leerlingen kritisch naar hun eigen werk kijken, kritisch naar het werk van anderen kijken en kunnen de op- en aanmerkingen van anderen meenemen in hun werk, voordat ze de uiteindelijke versie inleveren van de opdracht. Normaliter doet de docent al dit werk en omdat leerlingen er nu bij betrokken worden, is het rendement van het leren veel hoger. Dit omdat leerlingen veel kunnen leren van hun klasgenoten, doordat ze het moeten lezen en inhoudelijk moeten beoordelen. Dit vraagt uiteraard een verandering van het lesgeven. Ik ben een fan van Peer Scholar en wil daar eigenlijk morgen al mee aan de slag ... 

woensdag 4 juni 2014

Ashram Colleges

Het Ashram College start op woensdag 4 juni met De Ashram Colleges:

Teaser Ashram Colleges

Filmpje gezien? Wat een onwijs leuk en goed initiatief van collega's Mark en Sijmen van het Ashram College om de zgn. Ashram Colleges in het leven te roepen. Een soort Ted Talks voor en door leerlingen en a.s. 4 juni zelfs een gastoptreden van wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Leerlingen, docenten en gastsprekers geven dan korte colleges over vragen als ‘Waarom is het niet erg dat de panda uitsterft?’, ‘Hoe werkt de mantel van onzichtbaarheid van Harry Potter?’ en ‘Is de selfie eigenlijk wel zo’n nieuw fenomeen?’.

Twee weken geleden was natuur- en wiskundige Stephen Hawkin in Nederland om te spreken op PLANCKS, de eerste internationale theoretische natuurkundewedstrijd voor studenten in het Beatrixtheater in Utrecht en waarschuwde voor de macht van experts - in deze kenniseconomie - en gaf aan dat het belangrijk is dat iedereen in onze democratische samenleving basale kennis heeft over hoe de wereld in elkaar zit. Om zo te voorkomen dat deskundigen te veel macht krijgen. En daar ben ik het ronduit mee eens. Ik geef maatschappijvakken aardrijkskunde, economie en wereldburgerschap op het vmbo en kan wel wat met de uitspraak van Stephen Hawkin en kan en wil mijn leerlingen meer meegeven over hoe de wereld in elkaar zit. Juist óók het vmbo. Een éénogige is nog altijd koning in het land van de blinden en daar ligt volgens mij een hele mooie rol weggelegd voor het onderwijs om de nieuwe generatie zoveel mogelijk kennis en vaardigheden mee te geven, zodat ze iig mee kunnen praten en zelf hun eigen keuzes kunnen maken. En dat lijkt moeilijk in deze door technologie in rap tempo veranderende wereld. Toch zullen we wel moeten om 'ellende' in de toekomst te voorkomen. De top 10% van China of India zijn nog altijd meer mensen dan het totaal aantal inwoners van Nederland. Als we het verschil willen maken en de toekomst veilig willen stellen voor onze kinderen zullen we in het onderwijs nog serieuzer de leerlingen moeten voorbereiden op hun toekomst. En ik vind de Ashram Colleges daar mooi aan bijdragen!

 Ik ben erg benieuwd en heb veel zin om vanavond te gaan kijken naar de sprekers!

zondag 1 juni 2014

Taalbeleid

Na het nakijken van de examens vmbo-TL aardrijkskunde heb ik een andere visie op het taalbeleid voor mezelf gevormd en heb ik me voorgenomen om er actief mee aan de slag te gaan in mijn vaklessen. Ik geef verschillende maatschappijvakken m.n. aardrijkskunde en economie en deed voorheen weinig met de speerpunten van mijn school uit het taalbeleid en vond dat eigenlijk ook niet passen in mijn vaklessen, behalve dan dat ik taalfouten markeer op het door leerlingen gemaakte werk.

Ik ben zelf geen lezer en heb weinig gevoel voor taal volgens mij en ik snap leerlingen als ze het belang van het taalbeleid ook niet zien. Ze lezen immers genoeg op hun mobiele telefoon en ik vond het niet mijn taak om ze actief met taal bezig te laten zijn in mijn les.

Maar na het nakijken van het laatste examen aardrijkskunde denk ik daar anders over. Taalvaardig blijkt heel belangrijk te zijn voor het halen van bijvoorbeeld een examen als aardrijkskunde. Los van m'n mening over het Cito en hun gestandaardiseerde toetsen, is dat helaas(?) voorlopig wel datgene waar leerlingen op afgerekend worden, dus moeten we daar actiever mee aan de slag. Waarom? Dat werd mij duidelijk adhv het volgende voorbeeld, vraag 3 uit het centraal examen aardrijkskunde voor het vmbo van 2014 en de antwoorden van de leerlingen:

"In Amsterdam vinden we de grootste concentratie hotels in het centrum. Geef een reden waarom in het centrum de grootste concentratie hotels is."

Leerlingen komen massaal met antwoorden als:
  • "Daar gaan veel toeristen naar toe."
  • "Omdat veel toeristen naar Nederland komen en de grote stad Amsterdam ... maar graag in het centum van Amsterdam overnachten."
  • "Omdat dat een druk gebied is waar ook veel toeristen op af komen."
  • "Alle toeristen gaan naar Amsterdam dus is er veel vraag naar verblijfsvoorzieningen."
Alles wat leerlingen delen in hun antwoorden staat al in de vraag en is dus zeker geen antwoord op de gestelde vraag. De leerlingen gaan volledig voorbij aan het feit dat er niet gevraagd wordt naar waarom Amsterdam, maar dat er gevraagd wordt naar waarom juist het centrum. En dat het over het centrum gaat, dat staat al in de vraag en is dus geen verklaring(!). De vraag is - waarom juist het centrum veel hotels heeft -, vraagt om een antwoord als attracties, bezienswaardigheden en de bereikbaarheid van deze toeristische trekpleisters vanaf het hotel in het centrum. Veel leerlingen scoorden nul punten bij deze vraag. 

"Geef de voornaamste reden waarom veel reisbureaus uit het straatbeeld verdwijnen."
  • "Alles gaat tegenwoordig bijna via het internet." Ik begrijp wat de leerling bedoelt en zal haar de punten niet ontnemen, maar het op de juiste plek plaatsen van het woord bijna is hier behoorlijk essentieel.
Zo kan ik nog wel een aantal voorbeelden geven van vragen uit het examen aardrijkskunde, die leerlingen slecht gemaakt hebben, simpelweg omdat ze slecht lezen en maar wat zeggen in hun antwoord. De hebben de klok horen luiden, weten niet waar de klepel hangt en denken tegelijkertijd wel het antwoord te weten op de vraag. En omdat we leerlingen voorlopig nog trainen op het juist beantwoorden van vragen gemaakt door het Cito, moet ook ik dus iets met het taalbeleid gaan doen, waar ik nu wel de noodzaak van zie ... U ook?