woensdag 4 juni 2014

Ashram Colleges

Het Ashram College start op woensdag 4 juni met De Ashram Colleges:

Teaser Ashram Colleges

Filmpje gezien? Wat een onwijs leuk en goed initiatief van collega's Mark en Sijmen van het Ashram College om de zgn. Ashram Colleges in het leven te roepen. Een soort Ted Talks voor en door leerlingen en a.s. 4 juni zelfs een gastoptreden van wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Leerlingen, docenten en gastsprekers geven dan korte colleges over vragen als ‘Waarom is het niet erg dat de panda uitsterft?’, ‘Hoe werkt de mantel van onzichtbaarheid van Harry Potter?’ en ‘Is de selfie eigenlijk wel zo’n nieuw fenomeen?’.

Twee weken geleden was natuur- en wiskundige Stephen Hawkin in Nederland om te spreken op PLANCKS, de eerste internationale theoretische natuurkundewedstrijd voor studenten in het Beatrixtheater in Utrecht en waarschuwde voor de macht van experts - in deze kenniseconomie - en gaf aan dat het belangrijk is dat iedereen in onze democratische samenleving basale kennis heeft over hoe de wereld in elkaar zit. Om zo te voorkomen dat deskundigen te veel macht krijgen. En daar ben ik het ronduit mee eens. Ik geef maatschappijvakken aardrijkskunde, economie en wereldburgerschap op het vmbo en kan wel wat met de uitspraak van Stephen Hawkin en kan en wil mijn leerlingen meer meegeven over hoe de wereld in elkaar zit. Juist óók het vmbo. Een éénogige is nog altijd koning in het land van de blinden en daar ligt volgens mij een hele mooie rol weggelegd voor het onderwijs om de nieuwe generatie zoveel mogelijk kennis en vaardigheden mee te geven, zodat ze iig mee kunnen praten en zelf hun eigen keuzes kunnen maken. En dat lijkt moeilijk in deze door technologie in rap tempo veranderende wereld. Toch zullen we wel moeten om 'ellende' in de toekomst te voorkomen. De top 10% van China of India zijn nog altijd meer mensen dan het totaal aantal inwoners van Nederland. Als we het verschil willen maken en de toekomst veilig willen stellen voor onze kinderen zullen we in het onderwijs nog serieuzer de leerlingen moeten voorbereiden op hun toekomst. En ik vind de Ashram Colleges daar mooi aan bijdragen!

 Ik ben erg benieuwd en heb veel zin om vanavond te gaan kijken naar de sprekers!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten