dinsdag 27 augustus 2013

Kennisnet Summerschool 2013 #knss13

Het thema van de summerschool door Kennisnet was 'innoveren in de zomer'. Samen met Henk-Jan zijn we namens het Ashram College aanwezig en op zoek naar de laatste trends in het onderwijs en hopen we meer inzicht te verzamelen over het gebruik van BYOD op school. Dit laatste moesten we kenbaar maken door een onderwijsvraagstuk van te voren in te leveren, waar we mee aan de slag willen. En aangezien er waarschijnlijk na de zomer WiFi voor leerlingen beschikbaar is op het Ashram College en we dan dus aan de slag kunnen gaan met BYOD leek me dat een goed punt om ervaringen van andere scholen te horen.

Samen met ADE Marcel op de foto! LOL

De tweedaagse summerschool was op de eerste dag op de verdieping van Zoetermeer, waar we verschillende presentaties hebben gezien en workshops over o.a. Learning analytics en non-formeel leren in carrousel hebben mogen volgen. Vooral de laatste twee neem ik mee, ware het niet dat Learning analytics vorig jaar ook al op het programma van de Kennisnet summerschool stond, maar nu konden we met collega's sparren over dit onderwerp en om leerlingen goed te kunnen begeleiden lijkt dit bijna een essentieel onderdeel van de begeleiding geworden. Zeker nu er zoveel data beschikbaar is in het leerlingvolgsysteem, de elektronische leeromgeving en in de zgn. teacher tools bij het digitaal toetsen zou het 'dom' zijn deze niet te gebruiken.
Non-formeel leren was vooral erg interessant omdat maar weer eens blijkt dat leerlingen wel degelijk intrinsiek gemotiveerd zijn, maar dat zij het liefst zelf bepalen wanneer zij dat willen doen op het moment dat zij dat nodig hebben. Dit is natuurlijk heel lastig te combineren met de onderwijsinstituten zoals we die nu kennen, maar de keuzemogelijkheid voor leerlingen spreekt me wel erg aan.

Tijdens de presentatie van Michael van Wetering - innovatiemedewerker van Kennisnet komt globalisering 3.0 ook weer langs, waarbij weer duidelijk wordt dat de wereld om ons heen heel snel veranderd en er grote veranderingen (in leren en leermiddelen) voor de deur staan. Aan ons als scholen om de leerling daar op voor te bereiden. Digitale grondstoffen (downloadsnelheid, opslagcapaciteit etc.) worden wel goedkoper, in tegenstelling tot papier etc. wat juist niet goedkoper gaat worden, waardoor de verwachting is dat de manier van leren zoals we dat nu kennen echt wel anders zal gaan worden.


"The past decade was about finding new social and innovation models on the web. The next decade will be about applying them to the real world." - Chris Anderson

De dag werd na het eten afgesloten door een presentatie van datastrateeg Joost Plattel over Quantified Self, een trend waarbij men probeert zoveel mogelijk (alle?) van jezelf om te zetten in data en die data verzamelen. Deze data is immers voor dienstverleners erg belangrijk en gebruiken dit graag om jouw leven in kaart toebrengen en jou van dienst te zijn (tegen een vergoeding uiteraard). Het meten, bijhouden en analyseren van je slaappatroon, het bijhouden van het aantal stappen die je zet, kilometers die je hardloopt of fietst, internet- en computergedrag, reisgegevens adhv de in- en uitcheckgegevens van de ov-chip zijn dagelijkse bezigheden van Joost Plattel. Na de eerste indruk (mimiek, kleding en manier van praten) begreep ik niet goed wat ik daar nou mee moest, maar na een minuut of vijf kon ik niets anders dan luisteren naar zijn dagelijkse beleving van Quantified Self. Joost bleek echt master. En je begrijpt dat ook ik stappentellers en een slaapapp ben gaan gebruiken:
- runkeeper
- move
- sleep cycle
Welke onderling gekoppeld kunnen worden om zo nog meer data-analyse te kunnen toepassen. Maar nog meer gecharmeerd ben ik van de zgn. Fitbit, die alle bovengenoemde appjes in één armband stopt en die mbv een app op bijvoorbeeld m'n iPhone de data in een mooi dashboard weergeeft. Hier kunnen zelfs groepen in aangemaakt worden en zo kan er een onderlinge competitie ontstaan. Vet heftig en dat wil ik wel op m'n werkvloer of in de klas. En laat Kennisnet nou net op zoek zijn naar een school die daar een experiment mee wil doen ... Dit nemen Henk-Jan en ik zeker mee!

Het onderwijsvraagstuk welke van te voren is ingeleverd door ons:

"Met ingang van schooljaar 2013-2014 is er voor leerlingen vrij WiFi beschikbaar voor de leerlingen en de docenten van het Ashram College. Een lopend onderwijsvraagstuk vanuit de school gaat dus over de nieuwe wifi aansluiting en BYOD en naast een zgn. protocol op de onderwijsinhoudelijke kant van het continu online zijn met de smartphone en/of tablet. Om te voorkomen dat leerlingen na een maand nog steeds alleen maar whatsapp als meerwaarde zien, moeten de docenten ook aan de slag met de onderwijsonhoudelijke mogelijkheden die BYOD kan bieden. Om zo het voorbeeld voor leerlingen te geven.

Door de komst van WiFi voor de leerlingen (en docenten) en het feit dat alle(!) werknemers van het Ashram College een iPad krijgen in schooljaar 2013-2014 is het noodzakelijk om ons te focussen op, te informeren en (laten) scholen in het didactische gebruik van de iPad en het gebruik van WiFi in combinatie met BYOD door de leerlingen."

Getriggerd door de presentatie van Madelief Keyzer wil ik graag gepersonaliseerd leren toevoegen. IT en m.n. BYOD kan dit makkelijker mogelijk maken en dat zou ook een mooie focus zijn om op te richten, omdat dat een onderwijskundige inhoud geeft aan BYOD.