maandag 27 augustus 2012

Twitter in de klas!


Komend schooljaar heb ik weer een groep 4-vmbo leerlingen voor het vak aardrijkskunde op het Ashram College. Na twee jaar ge-experimenteerd te hebben met Twitter en de eindexamenklas van het vmbo ga ik het komend schooljaar weer aan de slag met Twitter. 

Ik heb een speciaal (afgeschermd) account aangemaakt, zodat alleen mijn leerlingen dat kunnen volgen. Op een ander leerlingen account kunnen ze mij ook volgen, maar dit speciale account @4vmbo_ak gaat alleen maar over het curriculum en examenprogramma van aardrijkskunde. Via dit twitteraccount tweet ik tips, trucs en aantekeningen. Maar ook vragen, die de leerlingen kunnen beantwoorden. En daar zit de kracht van Twitter; leerlingen worden op deze manier actief betrokken in en buiten de les bij de lesinhoud.
De vragen gaan over de examenstof: #transport #natuurlijkehulpbronnen en #vakantiebestemmingen. Deze vragen stel ik bij voorkeur niet tijdens de les of schooluren, maar juist daarbuiten. Per periode ongeveer 15 a 20 vragen, om de leerlingen buiten de contacturen ook met het vak bezig te laten zijn. Dat kunnen ook berichten van bijvoorbeeld nu.nl zijn, waar ik vervolgens een vraag over stel of vragen over de film die we in de les hebben gezien of vragen over de excursie waar we zijn geweest.

De leerling die het eerst de vraag goed heeft beantwoord krijgt een punt. Deze punten tellen mee bij de afsluitende toets aan het eind van de periode. Op zo'n toets kunnen bijvoorbeeld 50 punten gehaald worden en als een leerling en 28 heeft en ook nog 4 twitterpunten, komt z'n score op de toets hoger uit dankzij de inspanning op twitter. Ik moedig de leerlingen aan om elkaar te volgen, omdat het ook vaak voorkomt dat een leerling het antwoord nog niet helemaal goed heeft en een ander dat als opstapje kan gebruiken naar het juiste antwoord. Ook kunnen leerlingen op deze manier van elkaar leren over de leerstof van aardrijkskunde, welke vervolgens ook op de toetsen (en examen) weer terugkomt.
Leerlingen zijn (niet altijd) allemaal enhousiast en gehaaid om punten te halen, maar de keuze om er enthousiast mee aan de gang te gaan ligt bij hen. De vragen geef ik een nummer, bijvoorbeeld 2.6 en dat is dan de 6e vraag uit periode 2 en de vragen krijgen een hashtag over het onderwerp. Leerlingen sturen een reply (daarom moeten ze me volgen, want ik volg hen niet) en moeten ook het nummer van de vraag toevoegen. Dit is handig voor mijn administratie.

Tijdens de diploma-uitreiking deel ik een certificaat uit aan de leerlingen die zich het meest hebben ingespannen en de meeste punten hebben gehaald. In schooljaar 2010-2011 waren dat Jorrit en Linda en in schooljaar 2011-2012 was dat Melanie.

vrijdag 24 augustus 2012

SMART Showcase School - Ashram College

In Europa is de status SMART Showcase School nog niet zo lang actief. In Noord-Amerika bestaat deze status voor scholen al veel langer en zijn er zelfs Elite SMART Showcase Schools, die dan een voorbeeld mogen zijn voor de gehele wereld in het gebruik van de onderwijstechnologie van SMART. In Nederland hebben er momenteel 6 scholen (waarvan 2PO, 1 Speciaal Onderwijs en 3 VO scholen) de status SMART Showcase School. Dat heeft voor onze school naast hardware (SMART Document. Camera. en SMART Slate) en software (Notebook Math en Bridgit licenties) ook expertise en begeleiding vanuit SMART/VSV opgeleverd als het gaat om de begeleiding van het implementatietraject van het SMART Board en het organiseren van een Content Creation seminar.

Afgelopen schooljaar (2011-2012) was ons eerste schooljaar als voorbeeldschool namens SMART Technologies voor andere scholen in Nederland, door het gebruik en inzet van de onderwijstechnologie van SMART bij ons op school.
Met VO-school de Goudse Waarden uit Gouda, hebben we wekelijks Bridgit-sessies gedaan bij het vak Chinees. Op beide locaties van het Ashram College (Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn) maken we veelvuldig gebruik van het SMART Board en in iets mindere mate van de Document Camera’s en Response sets, simpelweg omdat we er daar veel minder van in huis hebben. Het SMART Board en de Notebook software worden m.n. gebruikt door de maatschappijvakken en wiskunde, gevolgd door moderne vreemde talen als Duits en Frans.
Los van het feit dat mbv de onderwijstechnologie als het SMART Board en de SMART Response het werken voor de docent veel leuker en gemakkelijker wordt, ervaren de leerlingen het ook als zeer prettig. De resultaten van toetsen die met Response zijn afgenomen krijgen ze meteen terug, aantekeningen op het bord zijn per definitie beter zodra er rijke multimedia aan toegevoegd kan worden en er dus ingespeeld kan worden op verschillende leerstijlen. De content op het bord kan bijna op maat aangeboden worden voor de beelddenkers, de doeners en de leerlingen die meer van teksten houden. En zodra de aantekeningen gedeeld worden met de leerlingen kunnen leerlingen tijdens de les focussen op de inhoud en actief betrokken worden bij de lesinhoud.

Naast deze ingeslagen weg, zal in het nieuwe schooljaar een vervolg op het eerste Content Creation seminar en het gebruik van SMART Response breder ingezet worden en de didactische inzet van het digitale schoolbord van SMART naar een hoger plan getild worden, welke moet passen in het koersplan/onze onderwijsvisie.Klik hier voor de Engelstalige versie op EDCompass Blog website van SMART Technologies.