vrijdag 24 augustus 2012

SMART Showcase School - Ashram College

In Europa is de status SMART Showcase School nog niet zo lang actief. In Noord-Amerika bestaat deze status voor scholen al veel langer en zijn er zelfs Elite SMART Showcase Schools, die dan een voorbeeld mogen zijn voor de gehele wereld in het gebruik van de onderwijstechnologie van SMART. In Nederland hebben er momenteel 6 scholen (waarvan 2PO, 1 Speciaal Onderwijs en 3 VO scholen) de status SMART Showcase School. Dat heeft voor onze school naast hardware (SMART Document. Camera. en SMART Slate) en software (Notebook Math en Bridgit licenties) ook expertise en begeleiding vanuit SMART/VSV opgeleverd als het gaat om de begeleiding van het implementatietraject van het SMART Board en het organiseren van een Content Creation seminar.

Afgelopen schooljaar (2011-2012) was ons eerste schooljaar als voorbeeldschool namens SMART Technologies voor andere scholen in Nederland, door het gebruik en inzet van de onderwijstechnologie van SMART bij ons op school.
Met VO-school de Goudse Waarden uit Gouda, hebben we wekelijks Bridgit-sessies gedaan bij het vak Chinees. Op beide locaties van het Ashram College (Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn) maken we veelvuldig gebruik van het SMART Board en in iets mindere mate van de Document Camera’s en Response sets, simpelweg omdat we er daar veel minder van in huis hebben. Het SMART Board en de Notebook software worden m.n. gebruikt door de maatschappijvakken en wiskunde, gevolgd door moderne vreemde talen als Duits en Frans.
Los van het feit dat mbv de onderwijstechnologie als het SMART Board en de SMART Response het werken voor de docent veel leuker en gemakkelijker wordt, ervaren de leerlingen het ook als zeer prettig. De resultaten van toetsen die met Response zijn afgenomen krijgen ze meteen terug, aantekeningen op het bord zijn per definitie beter zodra er rijke multimedia aan toegevoegd kan worden en er dus ingespeeld kan worden op verschillende leerstijlen. De content op het bord kan bijna op maat aangeboden worden voor de beelddenkers, de doeners en de leerlingen die meer van teksten houden. En zodra de aantekeningen gedeeld worden met de leerlingen kunnen leerlingen tijdens de les focussen op de inhoud en actief betrokken worden bij de lesinhoud.

Naast deze ingeslagen weg, zal in het nieuwe schooljaar een vervolg op het eerste Content Creation seminar en het gebruik van SMART Response breder ingezet worden en de didactische inzet van het digitale schoolbord van SMART naar een hoger plan getild worden, welke moet passen in het koersplan/onze onderwijsvisie.Klik hier voor de Engelstalige versie op EDCompass Blog website van SMART Technologies.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten