zaterdag 17 december 2011

"Can you write a grant?"

Op de SMART Exemplary Educators Summit in Calgary, Canada afgelopen zomer ben ik zeer geïnspireerd geraakt door Renee Fruge en haar presentatie 'Can you write a grant?' over sponsorwerving tbv het onderwijs. In Noord-Amerika (m.n. de Verenigde Staten) is het heel gewoon dat het bedrijfsleven geld beschikbaar stelt voor het onderwijs en daar aanspraak op gemaakt worden door diezelfde onderwijsinstellingen door er naar te 'solliciteren' ... writing grants.    
Renee Fudge & Heather Lamp (#SMARTEE Summit 2011)
Thuisgekomen uit Canada ben ik in de spreekwoordelijke pen geklommen en heb o.a. DocsPro aangeschreven en gevraagd om een financiële bijdrage in de aanschaf van een stuk onderwijstechnologie. Afgelopen donderdag heb ik officieel de cheque van, Rogier Schippers en Andra Vlaardingerbroek, medewerkers van DocsPro mogen ontvangen. Het persbericht is als volgt:
Boris Berlijn (Ashram College), Rogier Schippers en Andra Vlaardingerbroek (DocsPro)
"Op donderdag 15 december heeft Boris Berlijn, docent van het Ashram College, een cheque ter waarde van € 2.499,- uit handen van Rogier Schippers en Andra Vlaardingerbroek ontvangen. Beiden zijn oud leerlingen van het Ashram College en werkzaam bij Docspro, een IT bedrijf gespecialiseerd in data capture en document management. Sinds zomer 2011 is Berlijn voorbeelddocent in het gebruik van het digitale schoolbord, het SMART Board. Het gedoneerde bedrag zal besteed worden aan stemkastjes, een zogenaamde SMART Response set. Hiermee kunnen de leerlingen toetsen afleggen en kan de leraar eenvoudig de resultaten van de leerlingen monitoren.
“Sinds begin dit jaar zijn wij benoemd tot officiële SMART Showcase School. Dit houdt in dat wij wereldwijde erkenning als innovatieve, technologisch moderne school hebben die gebruikmaakt van nieuwe technologische snufjes in de klas. Wij hebben een voorbeeldfunctie voor andere scholen op het gebied van het gebruik van SMART producten in Nederland en het buitenland.” Op deze manier van interactief lesgeven wil Boris leerlingen kennis laten maken met het begrip paperless office. “En de enorme kostenbesparingen en efficiencyslag die behaald kan worden op school en in bedrijven door middel van het gebruik van het SMART Board. Minder drukkosten, minder papierverbruik en het is ook nog een CO2-neutrale oplossing”, aldus Berlijn.
Wereldwijd wordt het SMART Board interactive whiteboard gebruikt bij het geven van energieke presentaties en visueel en dynamisch onderwijs. Het bord wordt aangesloten op een computer en kan iedere computer applicatie bedienen en activeren. De docent kan schrijven in digitale inkt en notities bewaren voor later. Afgelopen jaar heeft Boris Berlijn in Calgary, Canada een summit bijgewoond van SMART Exemplary Educators.
“Als bedrijf willen wij een bijdrage leveren aan het onderwijs. Wij vinden het SMART Board een enorm goed initiatief van het Ashram College. Wij zien in de data capture markt dat steeds meer bedrijven papierloos willen werken. De binnenkomende post willen zij inscannen, classificeren en digitaal naar de juiste medewerker kunnen sturen. Complete papieren archieven moeten digitaal beschikbaar worden. Het digitale tijdperk is onontkoombaar en het is belangrijk om de jeugd nu al kennis te laten maken met de voordelen van een papierloze organisatie”, aldus Andra Vlaardingerbroek, marketingcoördinator bij Docspro." - Andra Vlaardingerbroek

zaterdag 10 december 2011

Social Media in het onderwijs

De eerste module van mijn Mondo-programma zit er bijna op. Mondo is één van de keuzeprogramma's, die de leerlingen van het Ashram College in de onderbouw kunnen kiezen. Naast Mondo is er Chinees, ArtClass, SportLife en DeJongeOnderzoeker. Het curriculum van Mondo was nog geheel leeg, dus ik kon zelf de inhoud bepalen in mijn onderwijs, zolang het maar iets te maken heeft met WereldBurgerschap. 
Vorig schooljaar heb ik met mijn collega Barbara Schelberg van het Ashram College een mentormodule gemaakt over Social Media, omdat wij ons zorgen maakten (maken) over de digitale voetafdruk van onze leerlingen. De mentormodule noemden we Mediawijsheid & Digitale Identiteit. Door omstandigheden is deze op de plank blijven liggen en nu ik een stuk curriculum moest vullen heb ik deze weer van de plank gepakt.
Allereerst heb ik een zgn. nulmeting gehouden, waarin de leerlingen wordt gevraagd naar hun internet- en surfgedrag. Vragen als 'Hoe lang zit je achter de computer', 'Welke profielwebsites heb jij?' en 'Hoeveel vrienden heb jij online?' kwamen aan bod. Een aantal resultaten kun je hieronder zien.Over dit onwijs leuke programma heb ik veel getweet en gepraat met collega's van andere scholen. Het programma is dusdanig opgevallen dat ik over mijn lessen heb verteld op een Kennisnet themadag op het Amadeus Lyceum in Vleuten (021111) en op een ICT-studiedag op het Kennemer College in Heemskerk (031111). Helaas was ik verhinderd om te vertellen over mijn lessen social media op een studiemiddag op het Oranje Nassau College in Zoetermeer (081211), wel heb ik in diezelfde week (021111) nog gesproken met Evelien van Zuiddam van Maxxecure in Leiden over mijn 'best practises' van het gebruik van social media in het onderwijs.
Op het Kennemer College
Op 29 november heb ik op het WAF (Wereld Ashram Festival) op het Ashram College zes keer een presentatie van 20 minuten gegeven over mijn onderdeel van dit keuzeprogramma (met wat hulp van Nino) voor leerlingen uit groep 8. Soms zaten er 60 leerlingen in het lokaal en ik kreeg veel enthousiaste reacties (ook van aanwezige ouders). Inmiddels ook IRL contact gehad met twee leerlingen uit 6-VWO van het Anna van Rijn College in Nieuwegein. Zij houden hun PWS (Profielwerkstuk) over social media in het onderwijs. Ben erg benieuwd naar hun onderzoek en de presentatie van hun PWS.


Mondo geef ik aan twee heterogene groepen, dat wil zeggen dat 2e klassers van het vmbo, de havo en het vwo door elkaar zitten tijdens de keuzevakken. Het programma was gepland voor 10 weken, maar de afsluiting was pas de afgelopen week in week 12. Na de nulmeting en de introductie heb ik profielwebsites (Hyves en Facebook), internet en seks (www.internetsoa.nl), Poken, YouTube en happy slapping, privacy en normen & waarden op internet behandeld. De eerste opdracht voor de leerlingen was het maken van een Prezi enerzijds over 'hoe bescherm ik mijn online identiteit' en anderzijds over 'wat kan wel en wat kan niet op internet'. We hebben met afschuw gekeken naar en gepraat over de website www.iroddel.com (gelukkig inmiddels opgeheven) en de gruwelijke videoclips over 'bezemen' op YouTube. 
De laatste opdracht was het maken van een korte video (66 seconden) over 'Wie ben ik online?' en daar zijn de leerlingen heel creatief mee omgegaan en er zijn heel erg leuke dingen uit gekomen. Zelf heb ik ook meegedaan en een bijdrage geleverd. Belangrijk om te melden is dat we van te voren met elkaar hebben afgesproken dat alles wat we delen met elkaar binnen ons blijft, om een veilige leeromgeving te creëren voor iedereen. Mijn bijdrage kun je hieronder zien. Van een aantal leerlingen heb ik toestemming om hun materiaal te delen en de links kun je onderaan vinden.
Opvallend gemotiveerde leerlingen met een goede bijdrage aan de lessen zijn: Wiebe Elenbaas, Calvin Kun, Jubin Akefi, Amine Allai, Nino Comello en Remco Stam.

Goede voorbeelden van 'best practices' van mijn leerlingen:
Prezi over 'social media & nettiquetes' van Richa en Kaylee en een Prezi over het beveiligen van je internetactiviteiten door Jubin en Cas. 
Filmpje 'Wie ben ik online?' van Jubin en het filmpje 'Wie ben ik online?' van Nino.

Filmtips:
The social network (2010) en Trust (2010).


Interview met Linda Jongeneel en mij in het Aob-blad (25 februari 2012).

donderdag 27 oktober 2011

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Alphen-Noord

Vandaag met klas 2He bij het vak aardrijkskunde van het Ashram College op bezoek geweest bij de Afvalwaterzuiveringsinstallatie in Alphen Noord. Afgelopen maandag Hans van den Hoek gemaild en ik kon vanmiddag terecht met m'n klas van 27 leerlingen. Heel fijn.
Om de leerlingen een beetje bij de les te houden, kregen ze een opdracht waar ze alvast extra punten mee konden verdienen voor de toets van volgende week. De leerlingen konden tweets versturen en moesten dan de hashtag #awzi gebruiken, die moesten gaan over het onderwerp van deze excursie bij het vak aardrijkskunde: duurzaamheid en de ecologische voetafdruk. De tweets mochten ze in real time verzenden of hun aantekeningen bewaren en deze thuis alsnog in tweets verwerken of e-mailen naar mij. De tweets heb ik verwerkt in een tweetdoc en deze heb ik weer met ze gedeeld. 
Deze werkvorm ga ik zeker vaker gebruiken bij excursies en andere educatieve uitstapjes met leerlingen. Een leuke combinatie van experts buiten de school, lesgeven buiten het klaslokaal en het gebruik van technologie in m'n onderwijs.


Kijk naar het fimpje voor een indruk van de excursie:En live op Radio-West!

zaterdag 22 oktober 2011

Mixed Reality

Gisteren eindelijk m'n SMART Document Camera 330 uitgepakt en getetst. Deze camera heb ik afgelopen zomer gekregen van SMART Technologies tijdens de SMART Exemplary Eduactor Summit in Calgaray, Canada (zie ander blog-bericht). 
Mixed Reality is een plug-in in SMART Notebook 10.8 en draait helaas alleen onder Windows. Dus ik heb Bootcamp draaien op m'n Mac, om Windows te kunnen draaien en na alle updates van Windows XP (S3) kon ik pas Notebook 10.8 installeren en vervolgens mijn camera testen.


Na wat speurwerk op internet kon ik al vrij snel 3D-gallery bestanden invoegen in Notebook en tonen. Op de SMART Exchange en Google 3D-Warehouse is heel veel gratis materiaal te vinden. De bestanden uit Google 3D-Warehouse moeten wel eerst gedownload worden, uitgepakt en vervolgens kan het .dae-bestand (Collada) ingevoegd worden in je SMART Notebook les.
Dit document heeft me erg veel geholpen om de plug-in Mixed Reality snel toe te kunnen passen: http://downloads01.smarttech.com/media/trainingcenter/mixed_reality_getting_started.pdf

Mixed Reality wordt echt gaaf als de camera ook gebruikt wordt. Met behulp van de 'magic cube', die je onder de camera houdt, kun je de 3D-objecten op het bord bewegen. Awesome! Heel toepasbaar bij doorsneden en 3D-objecten bij vakken als aardrijkskunde (gebergtes, vulkanen, steden), biologie (planten, dieren en het menselijk lichaam), wiskunde (ruimtelijke figuren) en ook kunstvakken (gebouwen en beelden). Ik zie zeker een leuke meerwaarde van de Mixed Reality plug-in in SMART Notebook. Helaas zit de toepassing nog niet in de Notebook-versie voor Mac OS.
De school waar ik werk, het Ashram College is een SMART Showcase School en we hebben vanuit het Showcase Programma een aantal producten gekregen, licenties voor verschillende software, een SMART Slate en ook een SMART Document Camera 330. Binnenkort ga ik op school een presentatie houden over de betekenis van de status 'Showcase School' en over het gebruik en toepassing van de nieuwe hardware: de SMART Slate en de Document Camera 330.

Er zijn veel filmpjes op internet over de SMART Document Camera 330 en het gebruik van 3D-objecten op het SMART Board, maar veel zijn er verouderd, want op die filmpjes is de kubus nog te zien op het bord en dat is inmiddels weggewerkt. Dit filmpje is meer up-to-date en geeft wel een goed beeld van de mogelijkheden van de camera in combinatie met de kubus: 

zondag 9 oktober 2011

BoekTweePuntNul

Gisteren was ik ook bij de presentatie van het co-auteurs initiatief van Louis Hilgers en Tessa van Zadelhoff. Op 9 juni werd er door @onderwijsict een tweet de wereld ingestuurd met de vraag of we mee wilden doen aan BoekTweePuntNul ... Dat wilde ik wel.


Het werd een boekje waar in uitgelegd zou worden over web 2.0-tools en social media in begrijpbare taal voor iedereen tussen de 10 en 100 jaar oud. Mijn eerste voorkeur ging uit naar Twitter en/of Foursquare, maar die waren al weg. Één van de co-auteurs schreef over de onderwerpen: "... alsof je voor een volle vitrine staat met overheerlijke gebakjes en je mag er maar ééntje kiezen." De mijne werd Evernote.
In totaal hebben 125 mensen een stukje geschreven en worden evenzoveel social media en webtools behandeld. We kregen allemaal 4 exemplaren van de 'gewone' editie mee en één exemplaar van de onderwijseditie, in een pakketje wat we allemaal tegelijkertijd geopend hebben. De boekjes zijn miv komende week verkrijgbaar in de boekwinkel. Het Ashram College, de school waar ik werk, heeft al een exemplaar besteld. :) 

Ben je nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie over dit leuke boekje op: www.boektweepuntnul.nl

De presentatie van BoekTweePuntNul was in het theater bij stichting Beeld en Geluid in Hilversum. Voordat het feestje begon heb ik me samen met m'n ADE-maatje Frans Ittmann nog even vermaakt op de experience van Beeld en Geluid. Op het feestje heb ik veel bekenden (m.n. tweeps) gezien en gesproken, waarvan sommige voor het eerst IRL. Ook veel nieuwe mensen ontmoet. Het was een erg leuke locatie, een nog leuker boek en een heel geslaagde dag! Bedankt Tessa en Louis!
P.S. speciaal wil ik
Marco Greenen en Leendert-Jan van Splunter bedanken voor de lift.

vrijdag 2 september 2011

Kennisnet Summerschool 2011: '21st century skills'

Leren en opleiden voor de wereld van straks


Samen met Hans van Leeuwen, vmbo-directeur van het Ashram College, heb ik me ingeschreven voor deze editie van de Kennisnet Summerschool. Als voorbereiding moeten we nadenken over de betekenis voor ons (onderwijs) van de zeven belangrijkste competenties aangaande de 21st Century Skills.

1. samenwerken
2. probleemoplossend vermogen
3. ict geletterdheid
4. creativiteit
5. kritisch denken
6. communiceren
7. sociale en culturele vaardigheden
We moesten ze meenemem naar de Summerschool en konden ook twitteren over deze skills. 

Woensdag 31 augustus:
De dag opent bij VSV/SMART in Houten, waar we de ochtend met elkaar nadenken over de toepassing van de 21st Century Skills in combinatie met de didactische meerwaarde van het digitaal schoolbord olv Martin de Fockert en Linda Humme en in de middag werken in een wiki olv Michel van Ast.

Zoals veel ict-conferenties is dit vaak 'preaching to the choir' en zoeken de aanwezigen eigenlijk naar handvatten om personeelsleden, die (nog) niet met onderwijstechnologie aan de slag willen om deze groep, te overtuigen. Zaak is om hen zgn. quick wins te laten ervaren, ze het laaghangend fruit te laten plukken. De bekende 3G's van genot, gemak en gewon. Zodra iedereen ervaart dat het gebruik ict in het onderwijs idd. wat oplevert, dan wil men er ook wel mee werken. Zo ook natuurlijk voor de collega's van het Ashram College.

Dit was een goeie en leuke dag. Praktische tips en hands-on workshops door Martin de Fockert. Beetje netwerken en ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden vanuit het hele land. Met Fred Eerenberg gepraat over een eventuele bijdrage op de ICT-studiedag op zijn school 'Kennemer College' in Heemskerk. Mijn bijdrage zou moeten gaan over het gebruik van social media in het onderwijs. Lijkt me erg leuk om te doen en ik kan meer vertellen over het door mij en Barbara Schelberg ontwikkelde lesprogramma 'mediawijsheid & digitale identiteit' bij het keuzevak mondo.
De dag sluiten we af in hotel Savarin in Rijswijk voor het diner, en waar we vermaakt worden door een presentatie over omgaan met verschillen tussen collega's. Dit was erg vermakelijk en herkenbaar.


Donderdag 1 september:
Vandaag waren we de gehele dag op De Verdieping van Kennisnet. In de ochtend konden we van gedachten wisselen met experts op het gebied van de zeven competenties van de 21st Century Skills en werden we door Leraar24 geïnterviewd voor de camera over deze vaardigheden. Ook aanwezig waren een paar leden van de 21 learners, een groep leerlingen van verschillende soorten opleidingen (VO, MBO en HBO), die samen met Kennisnet nadenken over de invulling van de skills.


In de middag presentaties door Marsjanne Damen van Miscrosoft en Erik Woning van Kennisnet.
Microsoft heeft samen met verschillende onderwijsinstellingen (scholen en universiteiten) een research tool ontwikkeld om de 21st Century Skills te meten en te monitoren bij bijvoorbeeld docenten of leerlingen. Deze tool is richt zich op innovatieve manieren van lesgeven (www.itlresearch.com het innovative teach-programma van Microsoft). Het innovative teach programma bestaat uit:
1. leergericht onderwijs
2. leerproces buiten het klaslokaal
3. ict gebruik in de school
Kijk op www.pilsr.com om op school te kunnen nagaan hoe je er voor staat in het omgaan met 21st century learning in de dagelijkse praktijk. Medio 31 oktober wordt de lancering van de Nederlandstalige versie verwacht.
Kennisnet heeft ook een dergelijke onderzoekstool ontwikkeld om de 21st Century Skills te meten en te monitoren; de vier-in-balans-tool op http://vierinbalans.kennisnet.nl. Ook heeft Kennisnet online workshops voor docenten, zoals werken met video in de klas of mediawijsheid. Deze zijn te vinden op http://onlineworkshops.kennisnet.nl

We sluiten af met drie vragen:
1. Wat vertel ik morgen aan mijn collega's?
2. Waar ga ik mee aan de slag?
3. Wat breng ik mee op de terugkomdag?
Antwoorden op de eerste twee vragen konden we met viltstift op een wand van De Verdieping kwijt en het antwoord op de laatste vraag nemen we mee terug op 18 januari 2012. Mooie editie van de Summerschool, minder deelnemers dan vorig jaar en dus ook minder mensen om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

zaterdag 23 juli 2011

Fayestje

Laatste dag in Calgary, Canada. De eerste bus naar het vliegveld met SMARTEEs (SMART Exemplary Educators) is al om 4:15 vertrokken. Gelukkig hoef ik niet zo vroeg op en hoef ik de bus van 12:30u pas te nemen. Mijn vlucht gaat pas om 14:30u, dus genoeg tijd om de tas in te pakken, rondje te hollen en afscheid te nemen van de rest. Veel SMARTEEs zijn al weg, maar ik krijg nog wel de kans om Sergio, Cyril, Hélen en Joey gedag te zeggen.De dag van vandaag geeft een heel raar gevoel. Het idee dat ik al deze nieuw ontmoette vrienden en de sfeer van dit evenement moet missen geven me een gevoel van heimwee en tegelijkertijd mis ik het thuisfront ook wel, vooral m'n pop die vandaag jarig is.
In de bus zit ik met de laatste SMARTEEs die ook een late vlucht hebben, allemaal Amerikanen. In de bus heeft iedereen z'n cowboyhoed weer op, want in de koffer past 'ie niet. Nog een laatste praatje in de bus met Stacie from Texas en dan scheiden de wegen op de luchthaven van Calgary echt en zoekt iedereen z'n incheckbalie op.Er is echt gratis WiFi op deze luchthaven, dus ga ik nog wat Twitteren, Facebooken en e-mailen totdat we aan boord van het vliegtuig mogen. Ik voel ook erg de behoefte om Khoi en Deena (beide van SMART Technologies) een e-mail met een bedankje te sturen, omdat zij mij deze unieke kans hebben geboden om dit mee te mogen maken:
"With this e-mail I want to take the opportunity to thank you once again for the invitation and having me over at the SEE Summit last week. It was a privilege that I could be there with you and all the others SEEs. It was amazing and I have learnt a lot. A lot new colleagues from abroad, ideas and lots of inspiration is what I take home. Can't wait to get back at school and share ideas with students and colleagues. I am already looking forward to working with the other European SEEs and Khoi to prepare the European SEE Summit next year. Thanks and looking forward to see you again."

Het is heel mooi geweest. Tijd om naar huis te gaan ...


Banff

Vandaag een SMART Sponsored Event naar National Park Banff, Alberta en geen business meer op het kantoor van SMART Technologies. Dit is de laatste dag. :( We vertrekken pas om 10:00u richting Banff met de bus, dus mogen we uitslapen. Uitslapen lukt mij niet echt hier en dat vind ik helemaal niet erg. Ik slaap kort, maar goed. Ik heb geen problemen met opstaan in de vroege ochtenden.
Deze ochtend heb ik tijd genoeg om de Facebookstatus en fotoalbum bij te werken en even te hollen met Runkeeper. Deze keer goed GPS-bereik, misschien moest de iPhone toch ff wennen ...


Geen cowboyhoed te zien in de bus, wel wilde verhalen over het feest van gisteren en veel goede loopschoenen, foto- en filmcamera's. We zijn allemaal erg gewonden over wat ons te wachten staat in Banff. Zo schijnt de lunch zo ont-zet-tend goed, veel en lekker te zijn, dat als je van elk item iets neemt, je zal ontploffen.
Onderweg maak ik wat foto's en filmpjes van de omgeving. De uitlopers van de Rocky Mountains zijn al enige tijd zichtbaar, voordat we daadwerkelijk Banff naderen na anderhalf uur in de bus.
iPhone fotolokaties

Het dorpje ziet er erg leuk uit, wel toeristisch, maar heel niet-Europees, en dat maakt een hoop goed. Past in de filmbeelden van Amerikaanse films die zich afspelen in deze regio. Ik stel me voor dat het hier in de winter heel mooi moet zijn.


We stappen uit de bus bij Fairmont Banff Springs Hotel om aan te schuiven bij de lunch. Het lopend buffet ziet er erg goed uit en het ene is idd. nog lekkerder dan het andere. Na de lunch krijgen we de tijd om buiten het hotel wat foto's te maken van de omgeving. Iedereen is duidelijk onder de indruk van het mooie uitzicht. Daarna wandelen we allemaal naar beneden om Bow River te bezichtigen.
Morgen is Faye jarig en deze plek is een hele mooie plek om een korte videoboodschap voor haar te maken en een kleine wandeling in de omgeving en veel foto's en video's maken met de Flip. Na een uurtje shoppen in Banff is het geld op en heb ik genoeg souveniertjes voor thuis en voor mezelf een Banff-pin voor op m'n cowboyhoed.Bekijk deze video om een indruk van Banff, Alberta te krijgen ...
Weer terug in Hotel Alma, Calgary om te eten en na het diner gaan we met ongeveer 30 SMARTEEs naar de Jubilations, een Australian Piano Bar (a not SMART sponsored event). Allerlei liedjes worden op aanvraag (tegen betaling uiteraard) gespeeld door een duo op piano. Het is de laatste avond uit en er gaat heel wat drank doorheen: bier maar ook allerlei shots gekregen van Khoi en Glenn ... dus weer feest! Deze nacht was heel leuk! In het hotel bieren we nog even na op de kamer van Little Joe en Pedro. Gelukkig hoef ik morgenochtend niet vroeg op om m'n vlucht te halen. De eersten moeten de bus van 4:45 vanaf het hotel al nemen. Mijn bus vertrekt pas om 12:45, dus heb ik morgenochtend tijd genoeg om wakker te worden en m'n tas in te pakken ...


The end of the show ...

vrijdag 22 juli 2011

Honorary Calgarians

Vandaag laatste dag op kantoor. :( Jammer, maar aan alles komt een einde toch? Mooie dag van maken dus. Vandaag veel presentaties van 'best-practises' door SMART Exemplary Educators, de SMART Briefing Center Tour en uiteen in kleine duscussiegroepjes. In den avond het SMART Sponsored Western Event (White Hat Ceremony, gun show en line-dance demonstration).Vandaag ook weer nieuwe helden onder de collega SEEs en Peer Mentors. Michael Goodman houdt z'n presentatie over zijn school, welke de SMART Voorbeeld School van 2011 is geworden. Barack Obama heeft een bezoek gebracht aan zijn school en hij heeft de hand geschud van de president. Barack Obama heeft ook een boodschap achtergelaten op een SMART Board van Kenmore Middle School in Arlington, Virginia en dit alles op video. Indrukwekkend. Middle school (K5-K8) is voor leerlingen van 8 t/m 12 jaar. Op deze public school zitten zo'n 780 leerlingen en ze hebben een iMac Lab (voor de journalistiek), 4 computerlokalen en een TV-studio. Deze middelen worden ook gebruikt om de community van dienst te zijn en de schoolkrant en hun eigen school TV-kanaal wordt gevuld met programma's die in de studio van school gemaakt worden. De school is tot 19:00u open voor de leerlingen om te kunnen werken en ook open voor de gemeenschap om gebruik te maken van de ruimte en faciliteiten.

Obama at Kenmore Middle School

Greg Mentzer, Alison Fox en Heather Lamb geven een presentatie over een SMART Content Creation Seminar op hun school of in hun district. Heel veel hand-outs, tips en trucs om mee te nemen naar huis die ik kan gebruiken bij het organiseren van zo'n content creation seminar (dit schooljaar nog op ROC Midden-Nederland en thuis op het Ashram College). Denk aan: copyright, niveau van deelnemers, snacks, agenda, het doel, sponsoring etc.
Tijdens de SMART Briefing Center Tour krijgen we alle hardware in de showroom te zien en ook prototypes van nieuwe nog verder te ontwikkelen producten. Foto's maken, twitteren of bloggen over de nieuwe producten mocht niet. Dus als je meer wilt weten, moet je me dat maar IRL even vragen. Het zag er errug gaaf uit. 
Sergio (E), Tracy (US) and me with the 3D-glasses

Twee mooie quotes uit de presentatie van Chris Klein over user groups op scholen of in districts die ervoor kunnen zorgen dat je samen sterk staat, elkaar kunt helpen, veel (lesmateriaal) kunt delen als het gaat om SMART producten.


"Vision without action is a daydream, action without vision is a nightmare" - Japanese verb.
"A teacher is one who makes himself progressively unnecessary" - Thomas Carruthers

In de discussiegroep waar ik in zit vanmiddag gaat het over collaboration in the classroom. De medewerker van SMART wil graag van ons groepje docenten weten op welke manieren leerlingen (kunnen) samenwerken in de klas. Er wordt o.a. gedacht aan een specifiek probleem oplossen, onderzoek en presentatie. Als leerlingen een goede taakverdeling doen en afhankelijk van elkaar worden, dan kan de groepsband vertrekt worden en kunnen ze er meer van leren. Op de school van collega SEE Nancy Garvey uit Texas is het hele curriculum gebaseerd op problem based learning (pbl). Wow, dat lijkt mij ook heel gaaf om te doen ... De instructie doen ze bijvoorbeeld via video's of podcasts  in de elo, waardoor de leerlingen op school aan het werk kunnen onder begeleiding van een aantal docenten.
Khoi Trinh, my EMEA SEE mentor


De bonte avond is aangebroken. We gaan naar The Wild West Event Centre voor wat cowboy vermaak. Allereerst bier halen en dan een beetje rondlopen op het terrein, lasso werpen, some gunshooting en wat foto's maken:


Na de inauguratie van de White Hat Ceremony krijgen we een oorkonde en een witte cowboyhoed en zijn we vanaf dat moment Honorary Calgarians. Awesome!!!En na de ceremony gingen we eten en kregen we een line-dance demonstratie (is het gek als ik zeg dat het serieus best aardig is om dat met z'n allen te doen?) Veel Amerikaanse collega's konden het al heel goed. :) We hebben gecowboyd tot middernacht. Thuis gekomen nog even de videofilm maken van de Western-avond en uploaden naar YouTube.

donderdag 21 juli 2011

Getting connected

We mochten vandaag iets later opstaan. We begonnen vandaag om 7:30u met het ontbijt ipv 7:00u op het kantoor van SMART.
Getting connected staat vandaag centraal. Deena opent de dag met een discussie over de SEE Online Community. Wat vinden we goed, wat vinden we minder, wat zouden graag verandert willen zien, hoe vaak maken we er gebruik van etc. En ook over de toekomst van deze community. Willen we dit blijven gebruiken? Wat gaan we met de Europese versie van de SEE Summit doen? Ik bied Deena aan om eens mee te kijken met de online community van de Apple Distinguished Educators. Die ziet er toch heel wat fraaier uit. :)


Mijn roommate Joey uit Mitamichi, New Brunswick Canada (East Coast) houdt een presentatie over de rol van SMART in zijn 'community'. Erg mooi en ook jaloers op de manier hoe men in Noord-Amerika zich ontzettend deelgenoot voelt en samen zorgt voor de community. Deze houding zou ik graag zien in Nederland en wil heel graag dat Joey zijn verhaal op de Europese SEE Summit komt doen. Ook leuk om hem weer te zien, want mijn roommate is zeker voor deze week ook wel één van m'n maten geworden.
Renee Frudge - SEE Summit Peer Mentor - uit Louisiana inspireert me even zo goed (als niet meer). Ze praat heel enthousiast over 'writing a grant', een gebruik in Noord-Amerika, waarbij bedrijven en ondernemers geld investeren als gift aan onderwijsinstellingen. Om aanspraak op de gift te maken, moet een docent hier naar 'solliciteren', toelichten waarom je de investering nodig hebt en inleveren voor sluitingstijd. Heel Amerikaans, want ik heb iets dergelijks nog NOOIT in Nederland gezien. Bijvoorbeeld de lokale supermarkt geeft voedsel voor schoolkamp of fietsen voor leerlingen omdat een behoorlijk deel van het elsgevend personeel en ouders daar boodschappen doet. De investering is ook hier weer in de 'community'.
Ze stelt ons nog eens gerust met dat ze zegt: "Het ergste wat je kan overkomen is dat ze dat 'nee' zeggen ...". True, en ik neem me voor om hier thuis eens over na te denken en brutaal te zijn. Ik zou graag SMART Response, klassenset iPod touch devices, Pokens en een SMARTBoard 800-serie hebben komend schooljaar. Ze is mijn held van de dag (samen met Joey, kan dat?).
In de middag met de andere Europese SEE's aan de slag olv Khoi en Mike (EMEA SMARTians) om de Europese SEE Summit voor te bereiden. Wat zouden we anders doen? Wat willen we graag behouden? Wanneer willen we het gaan doen? Waar willen we het gaan doen? Hoe en waar ontmoeten we elkaar gedurende het komende schooljaar?
Omdat het de eerste keer is, zal het waarschijnlijk in Parijs of Hamburg worden, omdat beide steden een groot SMART kantoor hebben en Khoi zeker weet dat de randvoorwaarden goed zullen zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar Hamburg. :) Ik heb al heel veel ideeën en breng veel in. Ook lijkt het me leuk om een partijtje te hockeyen, aangezien zowel Khoi, als Mike en Sergio ook hockey spelen. Aan het eind van de dag presenteert elk werkgroepje hun ideeën aan de rest van de groep. Khoi doet onze presentatie met één aanvulling van mij: Twitter. :) Mijn getwitter is een beetje de running gag ... maar je zult zien dat gaandeweg aan het eind v.d. week ik niet meer alleen de Twitter-King ben. :)


Onderweg van SMART HQ naar Hotel Alma even een fotootje maken. #aardrijkskunde


In de avond gaan we naar een oud huis, waar het naar het schijnt spookt. ;) Aldaar krijgen we een Murder mystery dinner theater. Dit blijkt in het begin niet echt mijn ding, want ik moet erg veel moeite doen om te a-klimatiseren. Op den duur lukt het me wel, maar ik ben niet zo van dergelijk theater. De beloning is dat één van de actrices (oud wijf, genaamd Libby-Doe) tot twee keer toe op mijn schoot komt zitten. LOL Aan het eind van het theater moet ik zelfs meedoen en ben de judge in de slotscene, wat zich in de rechtszaal afspeelt. Wat is iedereen blij met mij! :) Morgen weer een dag!
woensdag 20 juli 2011

Bröken Töyz


De dag begon met een hele goeie en bruikbare presentatie van Heather Lamb over het organiseren van een SMART Content Creation Seminar. Veel tips & trucs. Komt goed uit, want komend schooljaar ga ik er minstens twee doen. Medio november/december op het ROC MN en later in het schooljaar op mijn eigen school vanuit het SMART Showcase School Program.

De presentatie over Professional Development heeft ook zeker mijn interesse, vanuit het mijn ‘job’ als Certified Trainer en Peer education. En daar is zelfs een app voor. Ondersteuning en training op je #iPhone. :) http://itunes.apple.com/us/app/smart-training/id441323918?mt=8


SMART gaat met een nieuw trainingsprogramma starten. Naast de SMART Certified Trainer kun je nu ook een Certified Interactive Teacher, Certified Lesson Developer en Certified Education Administrator worden. Van Deena Zenyk hebben ALLE SEE’s de training van Certified Lesson Developer gekregen. Way cool!In de avond hebben we nog een SMART Ecosystem Event, waar zgn. third parties hun in SMART Notebook geïntegreerde producten laten zien. Denk aan uitgeverijen van lesmateriaal en methodes. Weinig voor de Nederlandse markt. Landgenoot Gert Jan ontmoet. Lastig Nederlands praten, na zoveel dagen Engels. :)
In de avond gaan we met een man of 30 naar Morgan’s Pub om de 80’s rockcoverband Bröken Töyz te bekijken. Dat was echt awesome! Veel bier, airguitar en meebrullen met de klassiekers van Bon Jovi, Europe, Guns n’ Roses etc.

dinsdag 19 juli 2011

SMART Product Fair


Vandaag dag 1 van de summit. Vroeg op om rond 7:00u bij SMART Technologies HQ te ontbijten. We zitten in de kelder, hebben allemaal WiFi en zitten klaar om dag 1 te starten. De opening wordt gedaan door Nancy Knowlton (CEO SMART Technologies). Goed verhaal over onderwijs en de integratie van technologie.

Net zoals 4 jaar geleden in Zweden wordt de spanning tussen 'curriculum' en 'creativiteit' aangekaart. Vaardigheden als fact-finding and research (mediawijsheid) zijn essentieel om creativiteit van leerlingen een kans te geven. Het onderwijs werkt momenteel enkel naar de toetsen en examens toe, waardoor de creativiteit verloren gaat.  Changing the way the world works and learn using the three C’s:
  • collaboration
  • creativity
  • communication
Over de roadmaps van de verschillende producten van SMART mag niet getwittert, geblogd etc. worden, dus ook hier weinig details. :) Notebook 10.8 met 3D integratie en heeeeeel gaaf in combinatie met de nieuwe Document Camara 330. Ook wel nieuwe knoppen: een knop met een Cmd-Z/Alt-Z functie en een knop om de Notebook te uploaden naar de Exchange-website.

Me talking to Laura James (not on picture)
Op de SMART Product Fair worden veel nieuwe(?) producten en diensten van SMART geshowed. Ik ben vooral geïnteresseerd in Bridgit en de iPad, omdat leerlingen van het Ashram College komend schooljaar lesssen gaan volgen dmv video-conferencing. En ook in Response, omdat wij als SMART Showcase School binnenkort een Response set krijgen en vooral ResponseVE, omdat ik dan online tests kan doen met mijn leerlingen, die ze mbv hun mobiele telefoon kunnen maken. Leuk!
En de nieuwe features van de SMART Exchange website en wat er in de toekomst #roadmap gaat gebeuren met dit platform! Heel gaaf! Notebook 10.8 gaat er heel gaaf uitizien en krijgt goeie features. #roadmap
De dag wordt afgesloten met twee kado’s. We krijgen ALLEMAAL een SMART Document Camera 330, de camera die 3D content kan projecteren op het SMART Board. Ook krijgen we een Visa giftcard van $25 om te gaan eten in de stad.


Downtown zijn we met negen jongens beland in een Ierse Pub en hebben panpizza’s gegeten en bier gedronken. :) Daarna zijn we beland in een ‘all you can eat Bologna’. Even my North-American friends have never seen that before ... We hebben het over hockey en onderwijs gehad. It was great fun!