maandag 27 augustus 2012

Twitter in de klas!


Komend schooljaar heb ik weer een groep 4-vmbo leerlingen voor het vak aardrijkskunde op het Ashram College. Na twee jaar ge-experimenteerd te hebben met Twitter en de eindexamenklas van het vmbo ga ik het komend schooljaar weer aan de slag met Twitter. 

Ik heb een speciaal (afgeschermd) account aangemaakt, zodat alleen mijn leerlingen dat kunnen volgen. Op een ander leerlingen account kunnen ze mij ook volgen, maar dit speciale account @4vmbo_ak gaat alleen maar over het curriculum en examenprogramma van aardrijkskunde. Via dit twitteraccount tweet ik tips, trucs en aantekeningen. Maar ook vragen, die de leerlingen kunnen beantwoorden. En daar zit de kracht van Twitter; leerlingen worden op deze manier actief betrokken in en buiten de les bij de lesinhoud.
De vragen gaan over de examenstof: #transport #natuurlijkehulpbronnen en #vakantiebestemmingen. Deze vragen stel ik bij voorkeur niet tijdens de les of schooluren, maar juist daarbuiten. Per periode ongeveer 15 a 20 vragen, om de leerlingen buiten de contacturen ook met het vak bezig te laten zijn. Dat kunnen ook berichten van bijvoorbeeld nu.nl zijn, waar ik vervolgens een vraag over stel of vragen over de film die we in de les hebben gezien of vragen over de excursie waar we zijn geweest.

De leerling die het eerst de vraag goed heeft beantwoord krijgt een punt. Deze punten tellen mee bij de afsluitende toets aan het eind van de periode. Op zo'n toets kunnen bijvoorbeeld 50 punten gehaald worden en als een leerling en 28 heeft en ook nog 4 twitterpunten, komt z'n score op de toets hoger uit dankzij de inspanning op twitter. Ik moedig de leerlingen aan om elkaar te volgen, omdat het ook vaak voorkomt dat een leerling het antwoord nog niet helemaal goed heeft en een ander dat als opstapje kan gebruiken naar het juiste antwoord. Ook kunnen leerlingen op deze manier van elkaar leren over de leerstof van aardrijkskunde, welke vervolgens ook op de toetsen (en examen) weer terugkomt.
Leerlingen zijn (niet altijd) allemaal enhousiast en gehaaid om punten te halen, maar de keuze om er enthousiast mee aan de gang te gaan ligt bij hen. De vragen geef ik een nummer, bijvoorbeeld 2.6 en dat is dan de 6e vraag uit periode 2 en de vragen krijgen een hashtag over het onderwerp. Leerlingen sturen een reply (daarom moeten ze me volgen, want ik volg hen niet) en moeten ook het nummer van de vraag toevoegen. Dit is handig voor mijn administratie.

Tijdens de diploma-uitreiking deel ik een certificaat uit aan de leerlingen die zich het meest hebben ingespannen en de meeste punten hebben gehaald. In schooljaar 2010-2011 waren dat Jorrit en Linda en in schooljaar 2011-2012 was dat Melanie.

3 opmerkingen:

 1. Leuk initiatief!

  Toch vraagje: wat met die leerlingen zonder internetverbinding thuis?

  Dennis

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat peil ik wel en ik heb in de afgelopen twee jaar nog geen leerling gehad die geen internet thuis had. Als dat het geval is, dan is er op school de gelegenheid om gebruik te maken van een computer met internetverbinding.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Boris,

  Mijn naam is Timo en ik ben momenteel bezig met een scriptie over sociale media in het muziekonderwijs. Voor mijn onderzoek probeer ik zo veel mogelijk docenten te bereiken die al ervaring hebben met sociale media in de les. Mijn vraag is: zou ik misschien een keer een interview kunnen afnemen? Het zou mij enorm veel helpen!
  Mijn e-mail adres is: timoeelkema@hotmail.com

  Met vriendelijke groeten,
  Timo Eelkema

  BeantwoordenVerwijderen