dinsdag 18 september 2012

Mondo - mediawijsheid


Vandaag heb ik via e-mail officieel vernomen dat ik op de grootste beurs over onderwijstechnologie The BETT in Londen een presentatie mag geven over het gebruik van social media (m.n. Twitter en Facebook) in de klas. En dat vind ik natuurlijk heel gaaf en een hele eer om daar een presentatie/workshop te mogen houden.
Het schooljaar is pas drie weken oud en het programma van mondo-mediawijsheid is opgestart en draait. Ik heb bedacht om dit schooljaar niet alleen Twitter te gebruiken, maar om ook te experimenteren met een speciale groep op Facebook. Een speciale groep, waardoor ik wel met de leerlingen kan communiceren via dat platform, maar geen vriend van hen hoef te zijn. En dat lijkt me gezien de gevoeligheid van het onderwerp bij het gebruik van social media en de gevaren heel verstandig om dat duidelijk te maken aan hun ouders. 
In overleg met de directeur heb ik een brief voor de ouders gemaakt, om hen uit te nodigen voor een informatieavond over dit experiment en mondo - mediawijsheid in het algemeen. In de brief heb ik ouders uitgenodigd om een enquete in te vullen, waarin ik vraag of zij toestemming geven om hun kind op Facebook te laten en met mij samen te werken in de Facebook groep en de vraag of ze op de informatieavond komen. Van de bijna 80 leerlingen hebben er een paar ouders mij gemaild en zijn er van negen leerlingen ouders naar de informatieavond gekomen. Lage opkomst, maar hoger dan ik verwachtte volgens de enquête en ik was al erg blij met deze opkomst om wat meningen en gedachten van ouders te horen over dit gevoelige onderwerp.

Van de ouders die gereageerd hebben via e-mail en op de ouderavond aanwezig waren, heb ik enthousiaste reacties gekregen en ze zijn heel blij dat ik/school hier aandacht aan besteed. Er was slechts één ouder, die zijn dochter geen toestemming geeft om een Facebook-profiel aan te maken en met mij te communiceren via dit medium. Of dat uit principe of onwetendheid is werd me niet duidelijk. Maar daar heb ik natuurlijk respect voor en ik moet er voor zorgen dat de betreffende leerling niks hoeft te missen van het curriculum.
Naar aanleiding van de afgenomen enquete wil ik bijgevoegde resultaten delen. Hun idee over 'digitale identiteit' mochten ze samen met een hashtag voor de klas in 140 karakters tijdens de les in een tweet versturen, welke zichtbaar werden op de Twitterwall op het SMART Board. Genoeg materiaal om mee te nemen naar The BETT in februari 2013.

Tijdens de les verzonden tweets op de Twitterwall

Geen opmerkingen:

Een reactie posten