dinsdag 31 mei 2016

Nakijklol 2016

Dit schooljaar heb ik 45 eindexamenkandidaten vmbo aardrijkskunde door het jaar begeleid en ik heb zojuist de eerste correctie gedaan van m'n eigen leerlingen. De leukste, meest verrassende of schokkende antwoorden heb ik voor je verzameld. Nog steeds lijkt het of ze het soms niet begrijpen, maar ook soms echt(!) maar wat opschrijven. Soms begrijp ik werkelijk waar niet wat de leerling bedoelt ... Hieronder een greep uit de gegeven antwoorden van het eerste tijdvak 2016:

Q: Geef de oorzaak waardoor de Nederlandse tuinbouw geen productieverlies had door de kou.
A: In Spanje komt veel verdamping plaats & wanneer het koud is kan dat leiden tot ijs. De oorzaak voor NL is dus dat daar geen verdamping plaats vind & er daarom minder snel ijs is.

Q: Geef twee klimaatkenmerken van het klimaat van Nederland
A: droge zomers en natte winters, hele jaar door kan er neerslag vallen

Q: Noem twee redenen waarom de zwaarste orkanen niet altijd de zwaarste schade tot gevolg hebben.
A: Die hebben minder windkracht

Q: Geef een reden waarom er in 2005 veel mensen tijdens orkaan Katrina in New Orleans achterbleven, terwijl men verplicht moest evacueren. Gebruik hierbij het begrip risicoperceptie.
A: Ze hadden zelf risicoperceptie, maar dat konden ze niet omdat alles wat ze hadden stond/was in hun huis.

Q: In de tabel kun je een oorzaak vinden van sterk toegenomen drinkwaterverbruik voor de douche tussen 1995 en 2013.
A: Omdat het douchwater nu veel schoner is dan de jaren daarvoor

Q: Waarom is het afdekken van de grond met plastic een duurzame(re) vorm van landbouw?
A: Zo hoeven ze minder gifstoffen te gebruiken.
A: Omdat er zo geen machines nodig zijn.
A: Omdat wat nodig is water en zon krijgt
A: Dan kan er niet te veel en overbodig water in de grond trekken want daardoor zouden de grond en de plantjes kunnen overspoelen en de oogst zou dan kunnen mislukken.

Q: Noem nog twee manieren waarop in de akkerbouw en tuinbouw in het Midden-Oosten duurzamer met water kan worden omgegaan.
A: Het gebruik maken van watersproeiers en Speciale machines die water bevatten
A: Handmatige waterpompen uit de grond
A: Te kort aan water en Oorlogen, landen houden water tegen in eigen land zodat andere landen weiniger hebben.
A: Minder douchen
A: Omdat het midden-oosten niet zo veel water heeft.

Q: Beschrijf waardoor ontbossing de kans op overstroming van de rivier vergroot.
A: Omdat, bossen water nodig heeft en als er geen rivier is, is de kans op overstroming groot.
A: Omdat de planten en bomen ervoor zorgde dat er zuurstof in de lucht komt door koolstofdioxide en water.
A: Er groeit minder land, waardoor de rivier steeds ruimer word waardoor die makkelijker kan overstromen.

Q: Geef een politiek nadeel van de aanleg van Turkse waterpijpleidingen in Syriƫ.
A: Ze kunnen zich beter onderhouden, en lekker schoonwater drinken.

Q: Door welk soort regen wordt de Nijl in de bovenloop vooral gevoed?
A: stuwingsneerslag, omdat er een grote stuwdam is aangebracht die voor de waterregeling zorgt.

Q: Dankzij irrigatie is in het warme, droge Egypte op bepaalde plaatsen landbouw mogelijk. Deze irrigatie kan na langere tijd leiden tot verzilting. Beschrijf dit proces:
A: Als al het water uit de grond word gehaald word de grond droog en is er geen landbouw meer nodig.
A: Doordat het water wordt leeggepompt ontstaat er erosie en neemt de zoutgehalte van de bodem toe.
A: Soms wordt er ook irrigatie gedaan met zout water

Q: Kiezen voor hogesnelheidstreinen in plaats van kiezen voor uitbreiding van het vliegverkeer heeft milieuvoordelen. Noem zo'n milieuvoordeel.
A: Vliegtuigen verbruiken heel veel afstoffen wat erg slecht voor het milieu is.
A: Vliegtuigen vliegen in de lucht dus zal het land minder vervuilen.

1 opmerking: