vrijdag 17 mei 2013

OVAC Thema-avond Social Media

Op de uitnodiging stond: "De snelle opkomst van de Sociale Media vormt voor school en ouders/verzorgers een grote uitdaging. De jeugd deelt, communiceert en publiceert er vrolijk op los in de Sociale Media wereld. Vaak levert het hen sociale relaties en aandacht op, soms gaat het ook goed mis. We hebben allemaal wel eens gehoord van dreigtweets en het digipesten. Om de digitale generatiekloof enigszins te dichten gaat Boris Berlijn in op de meest voorkomende vormen van de Sociale Media en worden praktijkvoorbeelden besproken."

Naar aanleiding van mijn oproep naar ouders van mijn mondo-leerlingen om Facebook te gebruiken bij de lessen mondo was er één kritische ouder die er meer van wilde weten. Tijdens een heel leuk en goed telefoongesprek hebben we het idee opgepakt om voor alle ouders van het Ashram College een informatieavond te organiseren. Ik ben nl. ook van mening dat we als school leerlingen meer moeten bijbrengen dan het reguliere curriculum en hen dus ook mediawijs moeten maken. De Oudervereniging van het Ashram College (OVAC) had een zelfde soort plan, dus zijn we samen gaan werken. Dit resulteerde in de themavond van donderdag 16 mei in de aula van het Ashram College, waar naar schatting zo'n 120 geïnteresseerde ouders en een paar collega's bij aanwezig waren.

De aula vlak voor aanvang van de themavond

Tijdens deze avond wilde ik vooral focussen op de positieve zaken van social media en hoe dat is te gebruiken in de les. Maar ik moest natuurlijk de gevaren van het onbeperkt delen van privé-zaken door pubers en de verslaving aan de continue stroom van informatie van pubers wel noemen, omdat dat ook de zorg van ouders is. Ouders konden mooi hun ervaringen delen tijdens de informele bijeenkomst, waar ik een aantal discussiemomenten had ingelast en aan het eind van de avond was er de gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

Zowel ouders als docenten hebben te maken met pubers die zich niet bewust lijken te zijn van de impact en de vereeuwiging van hun gedrag op internet. Tijdens de les probeer ik de leerlingen zoveel bewust te maken van die digitale voetafdruk en ze wat mediawijsheid bij te brengen. Hierin is de rol van de ouders cruciaal. Met z'n allen een vinger aan de pols houden, om vervelende zaken als grooming, sexting, digipesten, bangalijsten, infobesitas etc. voor te zijn of iig te kunnen begeleiden indien er sprake is van dergelijke vervelende zaken via internet. Maar ook proberen de hoeveelheid informatie te reguleren door beperkingen te stellen aan het internetgedrag, wat niet 24/7 moet. Rust, slaap en verveling zijn nodig om alle informatie een plek te geven en om uiteindelijk de rust te vinden om aan het leren en schoolwerk te gaan. Balans is belangrijk en dat moet altijd bespreekbaar blijven. Op school en thuis.

Met opdrachten en stellingen werden ouders uitgedaagd mee te denken over het vraagstuk “Hoe als ouder om te gaan met het gebruik van Social Media door je kinderen?”. Het was een erg leuke en goede avond. Hoge opkomst van ouders en heel veel actief deelnemende ouders, die uiteindelijk ook hun bijdrage hebben geleverd aan mijn verzoek om input te leveren voor hun wens aangaande een protocol voor het gebruik van social media op school. De uitwerkingen van de opdrachten en stellingen worden op dit moment nog bestudeerd door de organisatie van de bijeenkomst. Zodra dit afgerond is zal er een terugkoppeling naar de aanwezigen plaatsvinden. Wat in ieder geval duidelijk naar voren kwam was dat ouders het belangrijk vinden dat er in het Social Media protocol van de school (in ontwikkeling) een hoofdstuk over (digi)pesten opgenomen zou moeten. Na deze bijeenkomst zullen er nog 3 volgen. In een kleinere 'hands-on' setting zal er dan worden ingezoomd op bijvoorbeeld Facebook en Twitter, maar ook gameverslaving.


De gebruikte Prezi en de Storify van de tweets onder de hashtag #OVAC2013 van de avond.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten